Test: A25: Fototechnik, Egzamin 1

Test do egzaminu zawodowego fototechnik. Test egzaminacyjny "Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych". Kwalifikacja A25

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.