Test: Agendy i fundusze ONZ

Walnij sobie teścik przed maturką.Wpisywać pełne nazwy, żadnych skrótów typu "ONZ", "ds." etc.

12 pytań WOS Aleksyz20

Materiały powiązane z testem: