Test: Administrowanie

Informatyka. Test składa się z 30 pytań.