Test: Bezpieczeństwo przy pracy oraz pierwsza pomoc.

Inne. Test składa się z 5 pytań.