Test: Barok

Pojęcia, charakterystyka i twórcy epoki barokowej.

6 pytań Język polski wirtualna97

Materiały powiązane z testem: