Test: Fukcja wykładnicza

Funkcja wykładnicza, zadania zamknięte.

6 pytań Matematyka merryczary

Materiały powiązane z testem: