Test: AiSDE Egzamin

Odpowiedzi na podstawie "biblii algorytmów"

Informatyka. Test składa się z 73 pytań.