Test: 3-(3a-a)=3-4a

- i + przed nawiasami

Matematyka. Test składa się z 1 pytań.