Fiszki

Arktyka i mapa etap tejonowy

Pytanie 1
Punkt C leży
Pokaż odpowiedź
Picture 0
Pytanie 2
Dopisz nazwy mórz do liter
Pokaż odpowiedź
Picture 1
Pytanie 3
Mapa Zagłębia Ruhry jest przedstawiona za pomocą dwóch metod, wybierz je z podanych obok
Pokaż odpowiedź
Picture 2
Pytanie 4
Jaki typ klimatu umiarkowanego przedstawia ten wykres
Pokaż odpowiedź
Picture 3
Pytanie 5
Punkt D względem punktu C jest położony w kierunku
Pokaż odpowiedź
Picture 4
Pytanie 6
Przyporządkuj liczby z wyspami
Pokaż odpowiedź
Picture 5
Pytanie 7
Dopisz obok zdania P - prawda lub F -fałsz
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Zamieszczone zdjęcie pokazuje jedyny czynny wulkan w Arktyce Bereenberg, na wyspie
Pokaż odpowiedź
Picture 7
Pytanie 9
Największe miasto poza kołem podbiegunowym to
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Najniższe notowane temperatury w Arktyce są
Pokaż odpowiedź