Fiszki

cvnccn

Test w formie fiszek cb
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 1217 razy
Warrant to:
Dokument przewozowy
Rodzaj faktury
Kwit składowy
Kwit składowy
Konosament żeglugi śródlądowej jest:
Niezbywalny
Zbywalny
Zbywalny i niezbywalny
Zbywalny i niezbywalny
Akredytywa może być otwierana na rzecz dostawcy:
Jednego
Dwu
Kilku
Jednego
Płatność rewolwingowa obowiązuje przy dostawach:
Seryjnych
Tych samych
Pojedynczych
Seryjnych
Standby:
Konosament
Gwarancja bankowa
Inkaso
Gwarancja bankowa
Rozliczenia clearingowe wymagają zapłaty w:
Dewizach
Mocnej walucie
Mocnej walucie i dewizach
Mocnej walucie i dewizach
Switch umożliwia:
Płatność barterem i gotówką
Płatność gotówką
Kompensatę saldami
Płatność barterem i gotówką
Transakcje w rachunku otwartym:
Zabezpieczone są umową
Zabezpieczone są w szczególnych przypadkach
Nie są zabezpieczone
Nie są zabezpieczone
Ryzykiem dla eksportera w inkasie jest odmowa:
Dostawy towaru
Wykupienia
Wykupienia i dostawy towaru
Wykupienia
Płatność Back-to-back realizowana jest:
Na podstawie akredytywy otwartej
Na podstawie akredytywy otwartej i zamkniętej
Na podstawie akredytywy zamkniętej
Na podstawie akredytywy otwartej
Rachunek Nostro to rachunek:
U zagranicznych korespondentów, którymi nasz bank dysponuje
U zagranicznych i krajowych korespondentów, którymi dysponuje nasz bank
Prowadzony przez korespondentów zagranicznych, którymi oni dysponują
U zagranicznych korespondentów, którymi nasz bank dysponuje
Polecenie zapłaty służy do regulowania zobowiązań z tytułu wszelkich rozliczeń:
Bez względu na kwotę zobowiązania
Ze względu na kwotę zobowiązania
Bez względu na kwotę i rodzaj zobowiązania
Bez względu na kwotę zobowiązania
Akredytywa może być otwarta tylko na rzecz:
Kilku dostawców, z tym, że jednostka gospodarcza może otworzyć kilka akredytyw dla różnych dostawców
Jednego dostawcy, z tym, że jednostka gospodarcza może otworzyć jedną akredytyw dla różnych dostawców
Jednego dostawy, z tym, że jednostka gospodarcza może tworzyć kilka akredytyw dla różnych dostawców
Jednego dostawy, z tym, że jednostka gospodarcza może tworzyć kilka akredytyw dla różnych dostawców
Warunkiem płatności w rachunku otwartym jest, że
Wymiana dokumentów pomiędzy stronami następuje za pośrednictwem banków
Wymiana dokumentów pomiędzy stronami następuje częściowo za pośrednictwem banków
Wymiana dokumentów pomiędzy stronami następuje bez pośrednictwa banków
Wymiana dokumentów pomiędzy stronami następuje bez pośrednictwa banków
Umowa handlowa w clearingu dwustronnym określa:
Wzajemne rozliczanie się za pomocą towarów będących przedmiotem handlu
Kompensatę towarów będących przedmiotem handlu
Kontyngenty towarów będących przedmiotem handlu
Kontyngenty towarów będących przedmiotem handlu

Powiązane tematy

Inne tryby