Fiszki

Bankowość P/F

Test w formie fiszek bankowość
Ilość pytań: 78 Rozwiązywany: 6660 razy
SORBINET jest europejskim systemem płatności brutto
Fałsz
Prawda
Fałsz
W faktoringu nie pełnym faktor ponosi ryzyko kredytowe
Fałsz
Prawda
Prawda
Fundusze własne banku obejmują rezerwy celowe na ryzyko kredytowe
Prawda
Fałsz
Fałsz
Wartość nominalna obligacji to cena jej wykupu przez emitenta
Fałsz
Prawda
Prawda
Scoring behawioralny stosowany jest wobec nowego klienta
Prawda
Fałsz
Fałsz
PD to współczynnik straty w momencie niewykonania zobowiązania
Fałsz
Prawda
Fałsz
LGD to współczynnik straty w momencie niewykonania zobowiązania
Fałsz
Prawda
Prawda
Złota reguła bankowa dotyczyła zabezpieczenia przed ryzykiem płynności
Fałsz
Prawda
Prawda
Na marżę depozytową wpływa cena pieniądza na rynku międzybankowym
Prawda
Fałsz
Prawda
Zobowiązanie poręczyciela na mocy prawa wekslowego jest zobowiązaniem solidarnym z kredytobiorcą
Fałsz
Prawda
Prawda
Hipoteka zabezpieczać może tylko wierzytelności pieniężne
Fałsz
Prawda
Prawda
Dla banku krajowego rachunek LORO to posiadany przez niego rachunek w banku zagranicznym
Fałsz
Prawda
Fałsz
Dla banku krajowego rachunek NOSTRO to posiadany przez niego rachunek w banku zagranicznym
Prawda
Fałsz
Prawda
Cesja wierzytelności stanowi zabezpieczenie majątkowe
Fałsz
Prawda
Prawda
Podmioty stowarzyszone są członkami kapitałowej grupy bankowej
Prawda
Fałsz
Fałsz

Powiązane tematy

#bankowosc

Inne tryby