Fiszki

klasa 2 10

Pytanie 1
Która liczba jest podzielna przez 3.
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 5 cm i 12 cm.
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
oblicz obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 15cm i 20cm.
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Oblicz obwód trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych długości 8cm i 6cm.
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
-1a + 5 + (-5) + 2a =
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Suma dwóch liczb wynosi 21.Jedna z nich jest o 19 większa od drugiej.Jakie to liczby
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Oblicz obwód prostokąta którego przekątna ma długość 15 cm i jeden bok ma długość 9 cm.
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Która liczba jest podzielna przez 2.
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
100% z 2 to
Pokaż odpowiedź