Fiszki

BUUE 1

Test w formie fiszek test - laboratorium, wykład
Ilość pytań: 57 Rozwiązywany: 6804 razy
Przy urządzeniach wysokiego napięcia zakłada się, że próg fibrylacji przy długotrwałym rażeniu wynosi
40mA
50mA
30mA
40mA
30mA
Mniej groźny od prądu rażeniowego przemiennego o częstotliwości 50Hz jest prąd:
przemienny o częstotliwości 3kHz
stały o dużym tętnieniu
stały nietętniący
przemienny o częstotliwości 3kHz
stały nietętniący
Które obwody należy obowiązkowo chronić wyłącznikami RCD o IΔn <= 30mA?
przepływowego ogrzewacza wody (zainstalowanego na stałe) w kuchni lokalu gastronomicznego
gniazd wtyczkowych (do zasilania komputerów) w biurze
oświetlenia elektrycznego w kuchni w mieszkaniu
gniazd wtyczkowych (do zasilania komputerów) w biurze
W jakim układzie sieci prąd zwarcia doziemnego płynie w pętli metalicznej?
IT z uziemieniem zbiorowym (prąd zwarcia podwójnego)
IT z uziemieniem indywidualnym (prąd zwarcia podwójnego)
TN
TN
W obwodzie FELV:
należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową dodatkową np. przez samoczynne wyłączanie zasilania
urządzenia muszą być zasilane za pośrednictwem transformatora bezpieczeństwa
należy uziemić przewód roboczy
należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową dodatkową np. przez samoczynne wyłączanie zasilania
Do urządzeń II klasy ochronności:
można przyłączać wyłącznie przewód uziemiający
można stosować wtyczki z tzw. stykiem ochronnym biernym
dopuszcza się tylko grupowe uziemienie takiego urządzenia
można stosować wtyczki z tzw. stykiem ochronnym biernym
Wyłącznik RCD typu A wykrywa:
tylko prądy różnicowe przemienne
prądy różnicowe przemienne i prądy różnicowe jednokierunkowe o dużym tętnieniu
tylko prądy różnicowe jednokierunkowe o dużym tętnieniu
prądy różnicowe przemienne i prądy różnicowe jednokierunkowe o dużym tętnieniu
Przewód PEN:
nie może przewodzić prądu roboczego
może być wielokrotnie uziemiony
może być uziemiony wyłącznie w stacji zasilającej i złączu budynku
może być wielokrotnie uziemiony
Obudowy o stopniu ochrony IP44
należy bezwzględnie stosować w odległości do 60cm od pomieszczenia łazienki w mieszkaniu
można stosować w pokojach w mieszkaniu
można stosować w kuchni w mieszkaniu
można stosować w pokojach w mieszkaniu
można stosować w kuchni w mieszkaniu
W urządzeniach wysokiego napięcia stosuje się następujące środki ochrony przy uszkodzeniu:
uziemienie ochronne
zerowanie ochronne
sieć ochronną
uziemienie ochronne
Największe napięcie uziomowe (bez dodatkowych rezystancji) dopuszczalne długotrwale w stacjach 110/15kV wynosi:
80V
160V
50V
160V
W jakich sieciach stosuje się uziemienie punktu neutralnego przez rezystor?
z reguły w sieci 6kV o izolowanym punkcie neutralnym
400kV
15kV
15kV
Współczynnik redukcyjny dla linii kablowej 15kV z obustronnie uziemioną żyłą powrotną wynosi:
1,0
0,6
1,1
0,6
Granica samouwolnienia przy prądzie rażeniowym przemiennym to:
10mA
1mA
30mA
10mA
Które z poniżej podanych środków ochrony można stosować w urządzeniach wysokiego napięcia?
przegrody
nieuziemione połączenia wyrównawcze
urządzenia II klasy ochronności
przegrody

Powiązane tematy

Inne tryby