Fiszki

BUUE 2

Test w formie fiszek Test
Ilość pytań: 59 Rozwiązywany: 3538 razy
Próg odczuwania prądu rażeniowego przemiennego to:
5 mA
0,05 mA
0,5 mA
0,5 mA
Mniej groźny od prądu rażeniowego przemiennego o częstotliwości 50Hz jest prąd:
stały o dużym tętnieniu
stały nietętniący
przemienny o częstotliwości 3kHz
stały nietętniący
przemienny o częstotliwości 3kHz
Jaki to układ sieci:
TN-C-S
TT
TN-S
Który zestaw czasów wyłączania zasilania dopuszcza się w układzie TN o napięciu 230/400V?
0,4 s; 5s
0,4 s; 1s
0,1 s; 5s
0,4 s; 5s
W jakim układzie sieci nie wymaga się wyłączania zasilania przy pierwszym doziemieniu?
IT
TN pod warunkiem wykonania nieuziemionych połączeń wyrównawczych
TT
IT
W obwodzie SELV
należy stosować tylko urządzenia III klasy ochronności
należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową przez samoczynne wyłączanie zasilania
należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową przez zastosowanie urządzeń I klasy ochronności
Dla urządzeń II klasy ochronności:
można przyłączać wyłącznie przewód wyrównawczy
można przyłączać przewód ochronny
dopuszcza się tylko indywidualne uziemienie takiego urządzenia
Dla urządzeń II klasy ochronności:
można stosować wtyczki z tzw. stykiem ochronnym biernym
można przyłączać wyłącznie przewód uziemiający
dopuszcza się tylko grupowe uziemienie takiego urządzenia
można stosować wtyczki z tzw. stykiem ochronnym biernym
Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC wykrywa:
tylko prądy różnicowe przemienne
prądy różnicowe przemienne i prądy różnicowe jednokierunkowe o dużym tętnieniu
tylko prądy różnicowe jednokierunkowe o dużym tętnieniu
tylko prądy różnicowe przemienne
Przewód PEN (występuje on także w TN-C-S):
występuje w sieciach TN-C i IT
nie może przewodzić prądu roboczego
występuje tylko w sieci TN-C
Do obudowy o symbolu IP44:
nie można włożyć drutu o średnicy 50mm
nie można włożyć drutu o średnicy 12,5mm
nie można włożyć palca
nie można włożyć drutu o średnicy 50mm
nie można włożyć drutu o średnicy 12,5mm
nie można włożyć palca
Który zestaw środków z niżej wymienionych to środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim w urządzeniach wysokiego napięcia?
obudowa, przegroda, przeszkoda, izolacja robocza
obudowa, bariera, przeszkoda, umieszczenie poza zasięgiem
obudowa, przegroda, przeszkoda, umieszczenie poza zasięgiem ręki
W urządzeniach wysokiego napięcia stosuje się następujące środki ochrony przy uszkodzeniu:
separację elektryczną
uziemienie ochronne
urządzenia II klasy ochronności
uziemienie ochronne
Największe napięcie dotykowe rażeniowe dopuszczalne długotrwale w stacjach wysokiego napięcia wynosi:
80V
160v
50v
80V
Czy dla słupa linii 110kV umiejscowionego w lesie określa się największe dopuszczalne napięcia dotykowe:
TAK
NIE
tylko wtedy, gdy w pobliżu słupa grunt ma dobrą przewodność elektryczną
NIE

Powiązane tematy

#BUUE

Inne tryby