Fiszki

ARZ

Test w formie fiszek ARZ
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 1894 razy
Badania rynkowe w odróżnieniu od wąsko rozumianych badań marketingowych:
służą do zmniejszenia entropii związanej m.in. z występowaniem ryzyka
mają na celu czynne oddziaływanie przedsiębiorstwa na układ stosunków rynkowych
odnoszą się do sfery adaptacji pierwotnej
prowadzone są w obszarze negentropii związanej m.in. z występowaniem ryzyka
służą do zmniejszenia entropii związanej m.in. z występowaniem ryzyka
odnoszą się do sfery adaptacji pierwotnej
Do badań rynków zagranicznych służących do podejmowania decyzji strategicznych należą:
badania strukturalne
badania podaży na rynku zagranicznym
badania produktu
badanie popytu zagranicznego na towary i usługi
badania strukturalne
badania podaży na rynku zagranicznym
badanie popytu zagranicznego na towary i usługi
Do badań rynkowych o charakterze strukturalnym należą:
badania promocji
badania dotyczące sytuacji demofraficznej na rynku zagranicznym
badania cen
badania dotyczące regulacji prawnych w sferze gospodarczej
badania dotyczące sytuacji demofraficznej na rynku zagranicznym
badania dotyczące regulacji prawnych w sferze gospodarczej
Czynniki wpływające na koszt uzyskania informacji to:
liczba ogniw pośrednich na drodze przekazu informacji
odległość między nadawcą a odbiorcą
stopień przetworzenia danych
dokładność informacji
liczba ogniw pośrednich na drodze przekazu informacji
odległość między nadawcą a odbiorcą
stopień przetworzenia danych
dokładność informacji
Do źródeł wtórnych wykorzystywanych w badaniach rynków zagranicznych należą:
gotowe analizy rynkowe agencji badawczych
zagraniczni klienci firmy, którzy testują nasz nowy produkt
byli pracownicy konkurentów, z którymi przeprowadzamy wywiad
dokumentacja i korepondencja handlowa przedsiębiorstwa
gotowe analizy rynkowe agencji badawczych
dokumentacja i korepondencja handlowa przedsiębiorstwa
Ograniczeniami związanymi ze zbieraniem danych pierwotnch w badaniach międzynarodowych są:
niechęć do udzielania odpowiedzi przez respondentów
problemy z właściwym doborem respondentów do próby badawczej
ograniczona aktualność
ograniczona dostępność danych
niechęć do udzielania odpowiedzi przez respondentów
problemy z właściwym doborem respondentów do próby badawczej
Kraj o najleprzym otoczeniu biznesu spośród niżej wymienionych według raportu Doing Business 205 Banku Światowego to:
Singapur
Nowa Zelandia
Kanada
Niemcy
Singapur
Które kryteria oceny jakości otoczenia boznesu wchodzą w skład wskaźnika DOing BUsiness Banku Świetowego:
stopień rozwoju infrastruktury
handel zagraniczny (procedury)
egzekwowanie umów
uzyskiwanie przyłączenia do sieci elektrycznej
handel zagraniczny (procedury)
egzekwowanie umów
uzyskiwanie przyłączenia do sieci elektrycznej
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących wskaźnika Doing Business są prawdziwe:
wskaźniki ustalane są na ogół na podstawie sytuacji w największym mieście
oceny bazują na opinii praktyków-ekspertów
służy do oceny atrakcyjności inwestycyjnej kraju na podstawie czynników, tj. dane makroekonomiczne, wielkość rynku, kwalifikacje pracowników
badania prowadzone są z wykorzystaniem jednakowych hipotetycznych transakcji
wskaźniki ustalane są na ogół na podstawie sytuacji w największym mieście
oceny bazują na opinii praktyków-ekspertów
badania prowadzone są z wykorzystaniem jednakowych hipotetycznych transakcji
Polska w najnowszym rankingu Doing Business 2016
zajmuje pozycję w szóstej dziesiątce (miejsca 51-60)
zajuje pozycję w drugiej dziesiątce (miejsca 11-20)
odnotowała awans o kilka miejsc w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu
żadne z powyższych
odnotowała awans o kilka miejsc w porównaniu do poprzedniej edycji rankingu
Wskaźnik GIniego o wartości rzędu 0,2-0,3 (20%-30%) wskazuje na to, że w danycm kraju:
stwierdzamy wysoką stopę analfabetyzmu
występuje duża nierównomierność rozkładu dochodów w gospodarce
występuje liczna klasa wyższa
mamy do czynienia z równomiernym rozkładem dochodów w gospodarce
mamy do czynienia z równomiernym rozkładem dochodów w gospodarce
Wskaźnik GIniego w przypadku krajów skandynawskich mieści się w przedziale proc.:
30-40
80-90
60-70
20-30
20-30
Wskaźnik Human Development Index jest średnią geometryczną, której składnikami są:
upowszechnienie edukacji
stopa ubóstwa
oczekiwana długość życia
PNB per capita (PPP)
upowszechnienie edukacji
oczekiwana długość życia
PNB per capita (PPP)
Kraj o najwyższym wskaźniku HDI w 2015 to:
Szwecja
Niemcy
Norwegia
USA
Norwegia
Które z poniższych kryteriów służą do oceny ryzyka za pomocą wskaźnika ryzyka ORI (wg BERI)
stabilizacja polityczna
inflacja
liczba konkurentów
biurokracja
stabilizacja polityczna
inflacja
biurokracja

Powiązane tematy

#ARZ

Inne tryby