Fiszki

FIZ/ALL

Test w formie fiszek dramat
Ilość pytań: 669 Rozwiązywany: 41574 razy
1. Fibrynolizyna to synonim:
A) fibrynolizy
D) żadne z powyższych
B) plazminy
C) fibryny
B) plazminy
2. Przepływ krwi przez kłębuszki nerkowe zmniejsza się pod wpływem:
C) angiotensyny i prostaglandyny E2
B) prostaglandyny F2 i tromboksanu
A) noradrenaliny i dopaminy
D) prostaglandyny E2 i noradrenaliny
B) prostaglandyny F2 i tromboksanu
3. Przekrwienie następcze:
C) jest kompensacyjną reakcją naczyń po niedokrwieniu
B) jest rzadkim zjawiskiem obserwowanym wyłącznie w mózgu
D) jest spowodowane nadmiernym pobudzeniem współczulnym w wyniku niedokrwienia
A) wynika ze zwiększonego przepływu krwi przez organ bardziej aktywny metabolicznie
C) jest kompensacyjną reakcją naczyń po niedokrwieniu
4. Która z poniższych struktur jest najmniej istotna dla modulacji czucia bólu:
A) istota szara okołowodociągowa
D) jądra pasma samotnego
C) jądra szwu
B) istota galaretowata
D) jądra pasma samotnego
5. Uszkodzenie której struktury nie będzie mieć wpływu na odruch źrenicy na światło:
B) nerwu wzrokowego
C) drogi wzrokowej
D) ciała kolankowatego bocznego
A) komórek zwojowych siatkówki
D) ciała kolankowatego bocznego
6. Antagonista receptora dla histaminy typu 2 (H2 bloker) specyficznie hamuje receptory H2 na komórkach:
B) okładzinowych
D) enterochromafinowych
A) głównych
C) Kupfera
B) okładzinowych
7. Pacjentka ma problemy z wykonaniem złożonych zadań ruchowych. Podczas badania neurologicznego nie jest w stanie szybko przekręcić swoich dłoni (supinatio/pronatio). Nieprawidłowo działającą strukturą jest:
C) móżdżek
D) droga czerwienno-rdzeniowa
B) część szyjna rdzenia kręgowego
A) zakręt przedśrodkowy
C) móżdżek
8. Kiedy zmniejsza się objętość krwi krążącej, w układzie krążenia możemy zaobserwować:
A) spadek ciśnienia tętniczego krwi, co pobudza baroreceptory zatoki szyjnej i łuku aorty
C) zmniejszone ciśnienie w prawym przedsionku, które ostatecznie zwiększa powrót żylny
B) spadek aktywności reninowej osocza
D) wzrost powrotu żylnego, który zwiększa ciśnienie w prawym przedsionku
C) zmniejszone ciśnienie w prawym przedsionku, które ostatecznie zwiększa powrót żylny
9. Procesy w jamie ustnej nie są właściwie opisane przez które z poniższych:
B) lipaza językowa rozpoczyna trawienie tłuszczów
C) amylaza ślinowa rozpoczyna trawienie dwucukrów
D) żucie ma składowe zarówno dowolne, jak i odruchowe
A) żucie rozdrabnia pokarm, co ułatwia połykanie
C) amylaza ślinowa rozpoczyna trawienie dwucukrów
10. Dłuższy pobyt na wysokości powyżej 3000 m n.p.m. jest związany z ryzykiem wystąpienia:
D) wszystkich powyższych
C) bradykardii
B) obrzęku płuc
A) niedokrwistości
B) obrzęku płuc
11. Biorąc pod uwagę frakcję wyrzutową (FW), wskaż prawdziwe stwierdzenie:
A) FW nigdy nie przekracza 60%
C) u osoby z przewlekłym nadciśnieniem FW jest zmniejszone
D) FW jest istotnym wskaźnikiem inotropizmu serca
B) u zdrowej osoby FW zawsze wynosi 80 ml
D) FW jest istotnym wskaźnikiem inotropizmu serca
12. Sześćdziesięciolatka cierpi z powodu ostrego wirusowego zapalenia wątroby. Który objaw może być wynikiem tej choroby:
A) nadciśnienie
D) B i C
B) wydłużony czas krzepnięcia
C) obrzęk
D) B i C
13. Jaką właściwość zyskują mięśnie gładkie ze względu na brak sarkomeru:
D) regularne ułożenie aktyny i miozyny nie wpływa na właściwości fizjologiczne tych mięśni
A) zwiększenie możliwości "upakowania" większej ilości aktyny i miozyny w komórce
B) mięśnie niczego nie zyskują a jedynie tracą możliwość większej siły skurczu
C) rozciąganie ich nie zmienia siły skurczu
C) rozciąganie ich nie zmienia siły skurczu
14. Tlen z pęcherzyków do krwi w płucnych naczyniach włosowatych jest transportowany na zasadzie:
D) ułatwionej dyfuzji
A) transportu aktywnego
C) biernej dyfuzji
B) filtracji
C) biernej dyfuzji
15. Przez nerkę przepływa:
B) 1/2 pojemności minutowej serca
A) 1/3 pojemności minutowej serca
D) 2/3 pojemności minutowej serca
C) 1/5 pojemności minutowej serca
C) 1/5 pojemności minutowej serca

Powiązane tematy

#wolne #wakacje #zegnajcie

Inne tryby