Fiszki

H'17

Test w formie fiszek 123
Ilość pytań: 81 Rozwiązywany: 2158 razy
1. Gyraza DNA czerpie energię z:
a) ATP
b) GTP
a) ATP
2. Co powoduje uzyskiwanie przez białka struktury wyższorzędowe:
d) wszystkie powyższe
c) działaniem chaperonów
b) odcinaniem odcinków sygnałowych
a) Samoistnie
c) działaniem chaperonów
3. Wbudowywanie cystatioiny do chinonu powoduje powstawanie:
a) Ubichinonu
c) Eumelaniny
b) Norepinefryny
d) Feomelaniny
d) Feomelaniny
4. Prawidłową lokalizacje kolagenu przedstawia:
c) I - chrząstka; II - skora; IV - błony podstawne; V – łożysko
b) I - skora; II - chrząstka; IV - błony podstawne; V – łożysko
a) I - skora; II - łożysko; IV - błony podstawne; V – chrząstka
d) I - skora; II - chrząstka; IV - błony podstawne; V –łożysko
d) I - skora; II - chrząstka; IV - błony podstawne; V –łożysko
5. Kolagen przezbłonowy to:
a) I II III VIII
c) IV VII X XV
d) XIII, XVII
b) IV VIII X
d) XIII, XVII
6. Aminokwas nie będący alfa-aminokwasem potrzebny człowiekowi:
b) Ornityna
d) homoseryna
a) Tauryna
c) Asparaginian
a) Tauryna
7. Kobieta została poddana badaniu krwi na czczo. Który z parametrów będzie podwyższony w stosunku do badania wykonanego po posiłku:
b) Insulina
c) wolne kwasy tłuszczowe
a) Glukoza
d) triglicerydy
c) wolne kwasy tłuszczowe
8. Enzym wbudowujący jedną cząsteczkę tlenu do substratu a drugą do H2
c) Reduktaza glutationowa
d) Hydroksylaza prolinowa
b) oksydaza ksantynowa
a) peroksydaza glutationowa
d) Hydroksylaza prolinowa
9. Zaznacz zdanie prawdziwe:
a) Insulina hamuje postawanie cholesterolu
c) Reduktaza HMG-CoA wykazuje dobowe wahania aktywności
b) Endogennie codziennie syntetyzujemy około 350mg cholesterolu
c) Reduktaza HMG-CoA wykazuje dobowe wahania aktywności
10. Leki hamujące translację:
a) neomycyna, streptomycyna, kanamycyna, gentamycyna
a) neomycyna, streptomycyna, kanamycyna, gentamycyna
11. Glikoliza:
a) jest głównym sposobem pozyskiwania energii u większości organizmów i zachodzi tak samo
c) U bakterii przebiega w inny sposób
b) zachodzi tylko u Eukariotów
d) Zachodzi tylko u grzybów
a) jest głównym sposobem pozyskiwania energii u większości organizmów i zachodzi tak samo
12. Co hydrolizują MMP-7:
a) Kolagen typu IV, glikoproteiny, żelatynę
a) Kolagen typu IV, glikoproteiny, żelatynę
13. Hiperamonemia typu II - czego defekt
a) transkarbamoilazy ornitynowej
a) transkarbamoilazy ornitynowej
14. W reakcjach katalizowanych przez które enzymy powstają produkty, które stanowią źródło azotu w cyklu mocznikowym
a) aminotransferaza argininowa, syntetaza karbmoilofosforanowa 1
c) transkarbamoilaza ornitynowa, syntetaza argininobursztynianowa
b) liaza argininobursztynianowa i argininaza
c) transkarbamoilaza ornitynowa, syntetaza argininobursztynianowa
15. Ciała ketonowe:
b) nie są przetwarzane w wątrobie
a) aceton powstający w wątrobie stanowi źródło energii dla mięśnia szkieletowego, serca i nadnerczy
b) nie są przetwarzane w wątrobie

Powiązane tematy

#123

Inne tryby