Fiszki

Anatomia EGZAMIN 2017

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 7332 razy
Tętno na kończynie dolnej wyczuwalne na
A. Dorsalis pedis
A. Tibialis anterior
A. iliaca externa
A. Fibularis
A. Tibialis posterior
A. Dorsalis pedis
A. Tibialis posterior
Klasyczne zdjęcie RTG P-A zawiera
Vena cava superior
Oesophagus
Ventriculus sinister
Atrium sinistrum
Trachea
Vena cava superior
Ventriculus sinister
Atrium sinistrum
Cupula pleurae:
Jest częścią pleura parietalis
Pokrywa szczyt płuca
Mocowane przez mesopneumonium
Od przodu i boku sąsiaduje z plexus cervicalis
Od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna
Jest częścią pleura parietalis
Pokrywa szczyt płuca
Od przodu sąsiaduje z a. thoracica interna
Do syndesmosis miednicy zaliczamy:
lig. arcuatum pubis
lig. ischiofemorale
lig. pubofemorale
lig. iliofemorale
lig. sacrotuberale
lig. sacrotuberale
N. facialis
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideum
tworzy ganglion geniculi
unerwia m. stapedius
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
oddaje chorda tympani
wychodzi z czaszki przez foramen stylomastoideum
tworzy ganglion geniculi
unerwia m. stapedius
prowadzi włókna przedzwojowe przywspółczulne dla glandula lacrimalis
oddaje chorda tympani
Bronuchus principialis dexter
jest dłuższy od bronchus principialis sinister
leży przed łukiem aorty
oddaje bronchus eparterialis
ma większą średnice niż bronchus principialis sinister
krzyżuje się u góry z vena azygos
oddaje bronchus eparterialis
ma większą średnice niż bronchus principialis sinister
krzyżuje się u góry z vena azygos
W sznurze bocznym przebiegają (Bochenek tom IV nowy str. 105-106):
tractus spinotectalis
tractus olivospinalis
fasciculus septomarginalis
tractus rubrospinalis
tractus spinocervicalis
tractus spinotectalis
tractus olivospinalis
tractus rubrospinalis
tractus spinocervicalis
Uszkodzenie móżdżku może spowodować (Wikipedia):
hemiparezę lub hemiplegię
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
drżenie zamiarowe
mowę skandowaną
afazję
adiadochokinezę lub dysdiachokinezę
drżenie zamiarowe
mowę skandowaną
Arteria carotis communis (Skawina „Głowa i szyja” str. 43):
jest unerwiona przez nervus glossopharyngeus i nervus vagus
lewa odchodzi bezpośrednio z arcus aortae
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowatej krtani sinus caroticus
od przodu sąsiaduje z truncus sympaticus
prawa odchodzi od truncus brachiocephalicus
jest unerwiona przez nervus glossopharyngeus i nervus vagus
lewa odchodzi bezpośrednio z arcus aortae
wytwarza na wysokości górnego brzegu chrząstki tarczowatej krtani sinus caroticus
prawa odchodzi od truncus brachiocephalicus
Ograniczenia trigonum cisticum (Wikipedia + Sobotta str. 117-118):
od lewej strony ductus hepaticus communis
od przodu a. hepatica propriae
od góry hepar
od prawej strony ductus cysticus
od lewej strony ductus hepaticus communis
od góry hepar
od prawej strony ductus cysticus
Miejsca osłuchiwania zastawek (Skawina „Klatka piersiowa” str. 77):
pokrywają się z rzutami zastawek na klatkę piersiową
valva trunci pulmonalis - linea sternalis dextra, spatium intercostalis II
valva bicuspidalis - linea sternalis dextra, spatium intercostalis V
valva aortae - linea sternalis sinistra, spatium intercostalis II
valva tricuspidalis - w miejscu rzutu apex cordis
U pacjenta stwierdzono strabismus divergens i ptosis. Są to objawy porażenia nerwu (Bochenek tom V str. 177):
trochlearis
ophtalmicus
oculomotorius
abducens i trochlearis
ganglion cervicale superius
oculomotorius
Określ prawidłowość twierdzeń na temat podstawy czaszki (Skawina „Czaszka” str. 18, 19, 24, 75 +Wikipedia):
Processus mastoideus ograniczają foramen magnum
Canalis n. hypoglossi uchodzi z przodu od condylus occipitalis
Ala vomeris łączy się z podniebieniem kostnym
Otwór żyły szyjnej wewnętrznej znajduje się do tyłu od canalis caroticus
Tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
Canalis n. hypoglossi uchodzi z przodu od condylus occipitalis
Tuberculum pharyngeum znajduje się na części podstawnej kości potylicznej
Do grupy bocznej mięśni przedramienia zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 76):
pronator teres
flexor carpi radialis
coracobrachialis
extensor carpi ulnaris
extensor carpi radialis longus
extensor carpi radialis longus
Do grupy przyśrodkowej mięśni uda zaliczamy (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 133):
m. pectineus
m. adductor magnus
m. adductor longus
m. vastus medialis
m. gracillis
m. pectineus
m. adductor magnus
m. adductor longus
m. gracillis

Powiązane tematy

Inne tryby