Fiszki

Anatomia - EGZ 2018

Test w formie fiszek Egzamin z anatomii.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 3836 razy
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących knee joint (articulatio genus):
A. Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
D. Ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
E. Retinaculum of arquate lig. (retinaculum ligamenti arquati) przyczepia się do head of fibula (caput fibulae)
C. Anterior cruciate lig. (lig. cruciatium anterius) przyczepia się do powierzchni bocznej kłykcia przyśrodkowego kości udowej
B. Tibial collateral lig. (lig. collaterale tibiale) zrośnięte jest z medial meniscus
A. Jest stawem zawiasowym modyfikowanym
D. Ma tylko jeden istotny mięsień prostujący
E. Retinaculum of arquate lig. (retinaculum ligamenti arquati) przyczepia się do head of fibula (caput fibulae)
B. Tibial collateral lig. (lig. collaterale tibiale) zrośnięte jest z medial meniscus
Do więzadeł wewnątrzstawowych zaliczamy:
A. Anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
D. Fibular collateral lig. (lig. collaterale fibulare)
C. lig. of head of femur (lig. capitis femoris)
E. Posterior meniscofemoral lig. (lig. meniscofemorale posterius)
B. Quadrate lig. (lig. quadratum)
A. Anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
C. lig. of head of femur (lig. capitis femoris)
E. Posterior meniscofemoral lig. (lig. meniscofemorale posterius)
B. Quadrate lig. (lig. quadratum)
Oceń poprawność zestawień mięsień - działanie na staw:
E. Semimembranosus m. (m. semimembranosus) prostuje staw biodrowy
A. Gluteus maximus m. (m. gluteus maximus) prostuje staw biodrowy
B. Piriformis m. (m. piriformis) obraca udo w stawie biodrowym do wewnątrz
C. Gemelli mm. (mm. gemelli) obracają udo w stawie biodrowym na zewnątrz
D. Pectineus m. (m. pectineus) przywodzi, zgina udo i nieznacznie obraca je zewnątrz
E. Semimembranosus m. (m. semimembranosus) prostuje staw biodrowy
A. Gluteus maximus m. (m. gluteus maximus) prostuje staw biodrowy
C. Gemelli mm. (mm. gemelli) obracają udo w stawie biodrowym na zewnątrz
D. Pectineus m. (m. pectineus) przywodzi, zgina udo i nieznacznie obraca je zewnątrz
Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących stawu łokciowego:
A. Jest to simple joint (articulatio simplex)
D. Składa się z humeroradial joint (articulatio humeroradialis), który jest zaliczany do articulatio pivot (trochoidea)
C. Składa się z humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris), który jest zaliczany do typu hinge ( ginglymus)
B. Posiada collateral radial lig. (lig. collaterale radiale) przytwierdzone do neck of radius (collum radii)
E. Posiada annular ligament (ligamentum annulare), które otacza articular circumference of ulna (circumferentia articularis ulnae)
C. Składa się z humeroulnar joint (articulatio humeroulnaris), który jest zaliczany do typu hinge ( ginglymus)
Oceń poprawność odpowiedzi następujących odpowiedzi:
D. Na górnej powierzchni lateral epicondyle (condylus lateralis) znajduje się adductor tubercle (tuberculum adductorium)
A. Head of femur (caput femoris) jest całkowicie pokryta chrząstką szklistą
C. Do powierzchni przyśrodkowej lateral condyle (condylus lateralis) przyczepia się anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
E. Kąt szyjkowo-udowy zmniejsza się wraz z wiekiem
B. Do gluteal tuberosity (tuberositas glutea) przyczepia się część gluteus maximus m. (m. gluteus maximus)
C. Do powierzchni przyśrodkowej lateral condyle (condylus lateralis) przyczepia się anterior cruciate lig. (lig. cruciatum anterius)
E. Kąt szyjkowo-udowy zmniejsza się wraz z wiekiem
B. Do gluteal tuberosity (tuberositas glutea) przyczepia się część gluteus maximus m. (m. gluteus maximus)
Hip joint (articulatio coxae) zginają:
E. m. sartorius
A. m. rectus femoris
B. m. iliopsoas
D. m. tensor fasciae latae
C. m. semimembranosus
E. m. sartorius
A. m. rectus femoris
B. m. iliopsoas
D. m. tensor fasciae latae
B. m. iliopsoas C. m. semimembranosus D. m. tensor fasciae latae E. m. sartorius 9. Do greater trochanter (trochanter major) przyczepia się:
A. m. psoas major
E. m. obturator internus
C. m. piriformis
B. m. gluteus minimus
D. m. vastus intermedius
C. m. piriformis
B. m. gluteus minimus
Podłużne sklepienie stopy wzmacnia
E. m. adductor hallucis
A. m. abductor digiti minimi
D. mm. Lumbricales
B. m. extensor digitorum brevis
C. m. flexor digiti minimi
E. m. adductor hallucis
A. m. abductor digiti minimi
D. mm. Lumbricales
C. m. flexor digiti minimi
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących coronary sinus:
D. jest całkowicie pozbawiona zastawek
B. przyjmuje ok 60% całej krwi przepływającej przez serce (CHYBA)
C. uchodzą do niej między innymi small cardiac veins
A. leży na powierzchni mostkowo-żebrowej serca
E. uchodzi do left atrium
B. przyjmuje ok 60% całej krwi przepływającej przez serce (CHYBA)
U pacjentki z bólem zamostkowym w badaniu koronarograficznym wykryto niedrożność right coronary artery. Podejrzewasz, że niedokrwieniu uległy:
E. facies diaphragmatica cordis
A. nodus sinuatrialis
B. nodus atrioventricularis
D. 2/3 przednie septum interventricularis cordis (??)
C. facies pulmonalis cordis ( (??)
E. facies diaphragmatica cordis
A. nodus sinuatrialis
B. nodus atrioventricularis
V. hemiazygos:
B. przechodzi przez sternocostal triangle
E. leży w całości w inferior posterior mediastinum
A. jest przedłużeniem left ascending lumbar v.
C. może łączyć się z accesory hemiazygos v.
D. jej bezpośrednimi dopływami są left posterior intercostal vv. I-IX (vv. intercostales posterior I-IX)
A. jest przedłużeniem left ascending lumbar v.
C. może łączyć się z accesory hemiazygos v.
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących pleura:
D. pleural cupula jest umocowana między innymi dwoma włóknistymi pasmami więzadłowymi
C. pleural cupula po stronie prawej wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej
B. costal pleura jest fragmentem nieunerwionym
A. w warunkach prawidłowych parietal pleura nie daje się odpreparować na zwłokach
E. pleural cupula jest unerwiona przez nerw przeponowy
D. pleural cupula jest umocowana między innymi dwoma włóknistymi pasmami więzadłowymi
C. pleural cupula po stronie prawej wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej
E. pleural cupula jest unerwiona przez nerw przeponowy
W wydechu mogą brać udział:
A. m. intercostalis intimus
B. m. transversus thoracis
C. m. scalenus posterior
D. m. latissimus dorsi
E. m. scalenus anterior
A. m. intercostalis intimus
B. m. transversus thoracis
D. m. latissimus dorsi
Oceń poprawność twierdzeń dotyczących trachea:
E. między tchawicą a przełykiem biegną nerwy krtaniowe wsteczne
B. koniec dolny tchawicy sięga do wysokości IV-V kręgu piersiowego
D. w części piersiowej od przodu do tchawicy przylega żyła ramienno- głowowa prawa
C. cervical part of trachea unaczyniona jest przez superior thyroid a.
A. tracheal m. znajduje się na przedniej powierzchni trachea
E. między tchawicą a przełykiem biegną nerwy krtaniowe wsteczne
B. koniec dolny tchawicy sięga do wysokości IV-V kręgu piersiowego
Oceń prawidłowość stwierdzeń dotyczących topografii oskrzela głównego prawego:
E. powierzchnię przednią krzyżuje right vagus nerve
C. do powierzchni tylnej przylega oesophagus
D. powierzchnię dolną przykrywają right inferior pulmonary veins
B. do powierzchni przedniej przylega superior caval vein( vena cava superior)
A. powierzchnią górną krzyżuje arch of azygos vein
B. do powierzchni przedniej przylega superior caval vein( vena cava superior)
A. powierzchnią górną krzyżuje arch of azygos vein

Powiązane tematy

#anatomia #medycyna

Inne tryby