Fiszki: Bolesław Prus

Strona 1

Bolesław Prus urodził się:
Picture 0
Pokaż odpowiedź
Miejsce urodzin Prusa to:
Pokaż odpowiedź
Prawdziwe imię i nazwisko Bolesława Prusa to:
Pokaż odpowiedź
Pod czyją opieką wychowywał się młody Prus?
Pokaż odpowiedź
W jakim powstaniu brał udział Bolesław Prus i ile miał wtedy lat?
Pokaż odpowiedź
Na wydziale matematyczno-izycznym jakiej uczelni Prus podjął studia?
Pokaż odpowiedź
Matka Prusa, Apolonia zmarłą gdy Prus miał:
Pokaż odpowiedź
Czy za udział w powstaniu Styczniowym, Prus został aresztowany?
Pokaż odpowiedź
Czy Bolesłąw Prus zajmował się dziennikarstwem?
Pokaż odpowiedź
Jak nazywała się żona Bolesława Prusa?
Pokaż odpowiedź
W którym roku Prus ożenił się.
Pokaż odpowiedź
Ulubionym miejscem wypoczynku Aleksandra Głowackiego był:
Pokaż odpowiedź
Ile podróży zagranicznych odbył w swoim życiu Prus?
Pokaż odpowiedź
Pierwszą dużą powieścią Prusa była:
Pokaż odpowiedź
Powieść historyczna napisana przez Prusa nosi tytuł:
Pokaż odpowiedź
Jakie NOWELE napisał Prus?
Pokaż odpowiedź
Niedokończona powieść Bolesława Prusa, której powstawanie przerwała śmierć pisarza nosi tytuł:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: