Fiszki

29

Pytanie 1
rozwiń skórt PPS
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
połącz
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
W Galicji powstał .... . Jego akceptacja doprowadziła do powstania paramilitarncyh organizacji młodzieżowych .... w .... oraz .... we .... .
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Polityczne porozumienie ,,które stawiało sobie za cel odzyskanie niepodległości przez walke z rosją u boku Austro-Węgier.
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Akt 5 listopada
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
kryzys przysiegowy
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Rada Regencyjna
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Trzynasty punkt
Pokaż odpowiedź