Fiszki

Bohaterowie walk o granice II Rzeczypospolitej

Test w formie fiszek Pytania dotyczą osób walczących o granice II Rzeczypospolitej.
Ilość pytań: 7 Rozwiązywany: 1848 razy
Kongresówka,Galicja,Wielkopolska,Pomorze Gdańskie,Górny Śląska,ukraina i Białoruś -te ziemie gdzie polacy stanowią wysoki odsetek ludności
koncepcja interkorporacyjna
oderwanie od Rosji Litwy ,Białorusi i Ukrainy i stowrzenie federacji tych krajów z Polską
koncepcja federacyjna
powstanie wielkopolskie
odbicie ziem od Niemiec
klęska plebiscytu na Warmii mazurach i Powiślu
wojna bolszewicka z Rosją
problem górnego Śląska
3 powstania ,przegrany plebiscyt ,29% ziem
Śląsk Cieszyński
większość cechosłowacji
walki o granice wschodnią
Bitwa Warszawska,traktat ryski

Powiązane tematy

#iirp #historiapolski

Inne tryby