Fiszki

Starożytna Grecja, klasa 5, dział 2

Test w formie fiszek Z podręcznika"Wczoraj i Dziś"
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 39592 razy
Ze względu na ukształtowanie terenu Grecy nie stworzyli jednego silnego państwa tylko liczne miasta-państwa zwane....
Polis
Uzupełnij zdanie.
Grecy nazywali swoją ojczyznę
. . . . . . . .
, a siebie samych
. . . . . . . .
.
Grecy nazywali swoją ojczyznę Helladą, a siebie samych Hellenami.
Uzupełnij zdanie.
Religia starożytnych Greków była
. . . . . . . .
, a ustrój jaki się tam wykształcił to
. . . . . . . .
.
Religia starożytnych Greków była politeistyczna, a ustrój jaki się tam wykształcił to demokracja.
Jak sprawowano władzę i jak działały instrumenty władzy w starożytnych Atenach?
Najważniejsze decyzje dotyczące ateńskiej polis podejmowano na obradach
. . . . . . . .
. Mogli w nim uczestniczyć wszyscy Ateńczycy, czyli
. . . . . . . .
.
Najważniejsze decyzje dotyczące ateńskiej polis podejmowano na obradach zgromadzenia ludowego. Mogli w nim uczestniczyć wszyscy Ateńczycy, czyli pełnoletni mężczyźni pochodzący z Aten.
Podaj definicję.
Koturny
Buty na wysokim obcasie używane przez aktorów.
Mity
Opowieści o życiu Bogów i ich czynach.
Polis
Miasto-Państwo Greckie.
Agropol
Wzgórze wznoszące się ponad Polis.Budowano tam posągi i świątynie Bogów.W czasie ataku wrogów pełniło funkcję twierdzy.
Amfora
Naczynie służące do przechowywani wina i oliwy z oliwek.k
Demokracja
Sprawowanie władzy przez wszystkich wolnych obywateli.Określenie to pochodzi od greckich słów "demos" (lud) i "kratos" władza i oznacza "władzę ludu"
Olimpiada
Czteroletni okres między igrzyskami.Dawni Grecy liczyli lata dzięki kolejnym igrzyskom olimpijskim.
Geruzja
Rada starszych ateńczyków, którzy ukończyli już 60 lat.(więcej w spartańskim wychowaniu).
Kolonia
osada lub miasto zakładane przez osadników z jednej polis.
Politeizm
Wiara w wielu bogów.
Postacie
Sokrates
Żył w V w.p.n.e. w Atenach.Swoje poglądy głosiłpodczas rozmów z napotkanymi obywatelami.Tłumaczył im, że trzeba dążyć do doskonałości ciała i umysłu.
Platon
Twierdził, że świat składa się z materii oraz idei.Materia z czasem ulega zniszczeniu, idee zaś trwają, ponieważ są bytem duchowym.Ciało ludzkie jest materialne i ulega rozpadowi, lecz dusza trwa wiecznie.
Arystoteles
Jego badania leżą u podstaw dzisiejszej biologii, fizyki i logiki. Opisał ponad 500 gatunków zwierząt. Zawdzięczamy mu także wiedzę o ustrojach greckich polis i historii teatru.
Hipokrates
Lekarz Grecki. "Ojciec Medycyny".
Myron
Rzeźbiarz. Jego najsłynniejsza rzeźba to "Dyskobol" którą wyrzeźbił w V w.p.n.e.
Fidiasz
Rzeźbiarz.Uważany za najwybitniejszego rzeźbiarza greckiego
Sofokles
Był autorem ponad stu utworów. Do dziś zachowało się tylko siedem
Homer
Był otaczany w Grecji ogromnym szacunkiem. Śpiewał on bowiem historię Grecji lub poszczególnych polis.
Filip II Macedoński
Ojciec Aleksandra.Król Macedonii do 336 r.p.n.e
Herakles
Najsilniejszy z herosów. Syn Zeusa.
Pitagoras
Grecki matematyk, filozof, mistyk.
Achilles
Heros.Bohater wojny trojańskiej.
Tales
Filozof Grecki okresu przedsokrateskiego.
Ajschylos
jeden z najwybitniejszych (obok Sofoklesa i Eurypidesa) tragików ateńskich, powszechnie uważany za rzeczywistego twórcę tragedii greckiej.
Leonidas
Był królem Sparty przez ok.10 lat.Brał udział w bitwie o Termopile. Stał się symbolem poświęcenia w obronie ojczyzny.
Dyscypliny olimpijskie.
Biegi
Odbywały się na dystansie 192 m czyli długości jednego stadionu.
Skok w dal
Zawodnicy wykonywali go z ciężarkami w rękach, każdy z nich miał 3 szanse.
Rzut dyskiem
Polegał na wykonaniu silnego zamachu bez obrotu i jak najdalszym wyrzuceniu przedmiotu o wadze 6 kg.
Rzut oszczepem
Wymagał krótkiego rozbiegu . Starożytni zawodnicy uzyskiwali wyniki ok. 90 m.
Zapasy
Wygrywał zawodnik , który trzykrotnie pokonał swojego przeciwnika.
Bogowie Greccy
Zeus
to najważniejszy z Bogów, jego atrybutem są pioruny.
Atena
to córka Zeusa. Bogini mądrości. Sprawowała opiekę nad uczonymi, politykami i mówcami. Jej atrybutami są tarcza i włócznia.
Hera
Żona Zeusa. Opiekowała się małżeństwami. Jej atrybutami są paw i owoc granatu.
Apollo
Bóg słynący z urody. Sprawował opiekę nad sztuką. Jego atrybutem jest lira.
Hefajstos
Bóg ognia i patron kowali. Wykuwał pioruny dla Zeusa. Jego atrybutem są narzędzia kowalskie , młot i kowadło.
Afrodyta
Najpiękniejsza z bogiń.Opiekowała się zakochanymi.Jej atrybutami są gołąb i jabłko.
Posejdon
Brat Zeusa.Władca mórz i opiekun żeglarzy oraz rybaków.Jego atrybut to trójząb.
Hades
Brat Zeusa. Był władcą świata zmarłych, do którego trafiały ludzkie dusze.Jego atrybutem są m.in. klucze.
Hermes
Posłaniec bogów. Nosił cudowne sandały ze skrzydłami.Opiekował się kupcami i złodziejami.Jego symbolem jest laska , która godziła pokłócone osoby.
Cerber
Trójgłowy pies strzegący wejścia do świata zmarłych.
Ares
Bóg wojny.Pojawiał się na polach bitew. Jego symbolami są miecz, tarcza i zbroja, którą nosił.
Spartańskie wychowanie
1
Chłopców do 7. roku życia wychowywały matki.
2
Od 7. roku życia chłopcy rozpoczynali wychowanie obejmujące naukę czytania i.t.p. Po 12. roku życia trafiali do koszar gdzie przechodzili szkolenie wojskowe.
3
Po ukończeniu 20. roku życia Spartanie rozpoczynali obowiązkową służbę wojskową trwającą 10 lat.
4
Spartanie opuszczali koszary dopiero gdy skończyli 20 lat.W razie wojny zawsze jednak mogli być powołani do wojska.
5
Spartanie którzy ukończyli 60. lat , nie obowiązywała już służba wojskowa. Szli na tutejszą emeryturę.
Wydarzenia
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii
334-326 r.p.n.e
Pierwsze Igrzyska w Olimpii
776 r.p.n.e
Podbój Persji przez Aleksandra Macedońskiego
334-327 r.p.n.e.
Bitwa pod Termopilami
480 r.p.n.e.
Bitwa pod Maratonem
490 r.p.n.e.
Granik
334 r.p.n.e
Issos
333 r.p.n.e.
Gaugamela
331 r.p.n.e.
Hydaspes
326 r.p.n.e.