Fiszki

Bezpieczeństwo przy pracy oraz pierwsza pomoc.

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 5 Rozwiązywany: 981 razy
Do czynników chemicznych należą:
prąd elektryczny
pasożyty
stres
rakotwórcze
rakotwórcze
Uporządkuj we właściwej kolejności czynności przy udzielaniu pierwszej pomocy podczas wypadku.
1
Sprawdź czy miejsce jest bezpieczne i zadbaj o własne bezpieczeństwo.
2
Oceń stan poszkodowanego.
3
Jeżeli stan poszkodowanego jest poważny, powiadom o zdarzeniu służby ratownicze.
4
Zacznij reanimować osobę.
Przyporządkuj odpowiednie czynności do odpowiednich instytucji.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Należy się tam odwołać, gdy lekarz medycyny pracy wyda złe orzeczenie
Prokurator
Należy powiadomić o ciężkim wypadku.
Policja
-
Straż Pożarna
-
Zaznacz TAK dla odpowiedzi prawidłowej, NIE dla odpowiedzi błędnej. Protokół powypadkowy sporządza się nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku.
TAK
Zaznacz TAK dla odpowiedzi prawidłowej, NIE dla odpowiedzi błędnej. Pracodawca nie ma obowiązku niezwłocznego doręczenia protokołów powypadkowych dotyczących wypadków ciężkich inspektorowi pracy Państwowej Inspekcji Pracy.
NIE

Powiązane tematy

Inne tryby