Fiszki

Dupolistyka2k17

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 95 Rozwiązywany: 15293 razy
1. Czterdziestopięcioletni mężczyzna bez okularów źle widzi w dal i dobrze z bliska (z 50cm) z powodu wady wzroku. Jaka to wada?
krótkowzroczność wysoka
krótkowzroczność średnia
nadwzroczność duża
krótkowzroczność niska
Nadwzroczność średnia
krótkowzroczność niska
2. Nadwzroczność małych dzieci wynika głównie z:
słabej akomodacji
małej krzywizny rogówki
krótkiej osi gałki ocznej
płaskiej soczewki
wad rozwojowych
krótkiej osi gałki ocznej
3) Niedomoga akomodacji może wystąpić wyłącznie:
po 40 r.ż.
w okresie dojrzewania
w każdym okresie
w okresie intensywnej pracy wzrokowej
po 30 r.ż.
w każdym okresie
4) Najgorzej widzi pacjent z ostrością wzroku:
1/50
5/5
5/7
3/50
0,1
1/50
5) Linia demarkacyjna, wał, proliferacja włóknisto-naczyniowa, niecałkowite odwarstwienie siatkówki, całkowite odwarstwienie siatkówki to stadia:
retinopatii wcześniaków
retinopatii nadciśnienowej
retinopatii urazowej
retinopatii ciężarnych
retinopatii cukrzycowej
retinopatii wcześniaków
6) Leki rozszerzające źrenicę o krótkim czasie działania to:
Atropina, Tropicamid
Latanoprost, Dorzolamid
Kromoglikan sodowy, Diklofenak
Timolol, Brimonidyna, Acetazolami
Tropicamid, Neosynefryna
Tropicamid, Neosynefryna
7) Pod względem klinicznym dzielimy zapalenie błony naczyniowej na:
zapalenie przedniego odcinka, części pośredniej, części tylnej i zapalenie całej naczyniówki
zapalenie części przedniej i tylnej
zapaenie obu oczu i zapalenie jednego oka
żadna z tych
zapalenie ziarninujące i nieziarninujące
zapalenie przedniego odcinka, części pośredniej, części tylnej i zapalenie całej naczyniówki
8) Badanie angiogtafii fluoresceinowej wykonuje się w przypadku:
podejrzenie zmiany/guza tęczówki
wszystkie wymienione
podejrzenia zapalenia lub zmiany siatkówki
zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
retinopatii cukrzycowej
wszystkie wymienione
9) Jedynym leczeniem jaskry pierwotnej wrodzonej jest:
D. sterydoterapia
B,C
A. leczenie farmakologiczne miejscowe
B. leczenie farmakologiczne ogólne
C. zabieg trabekulektomii wykonany w jak najszybszym terminie
C. zabieg trabekulektomii wykonany w jak najszybszym terminie
10) W 5 roku życia najczęściej występującą wadą refracjii u dzieci jest:
niezborność mieszana
krótkowzorczonść
nadwzroczność
miarowość
niezborność krótkowzroczna
nadwzroczność
11) Jęczmień to:
prawidłowe A,C,E
B. Przewlekły stan zapalny gruczołu Molla
A. ostry stan zapalny gruczołu Molla
D. Duży prosak
C. Ostry stan zapalny gruczołu Meiboma
E. Gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych
prawidłowe A,C,E
12. Przed doborem okularów u dzieci powyżej 6 r.ż. Najczęściej stosuje się krople:
2% Pilocarpinum
10% Neo-synephrine
1% Tropicamidum
1% Atropinum sulfuricum
0,5% Atropinum sulfuricum
1% Atropinum sulfuricum
13-18 (ktoś chyba nie spisał pytań)
trochę przykro
trochę przykro
19)Ostre zapalenie spojówek charakteryzuje się:
B. surowiczą wydzieliną
E. A,B i C
D. A i C
C. obrzękiem spojówek
A. silnym przekrwieniem
E. A,B i C
20) Prawidłowa kolejność rozwoju widzenia obuocznego to
obuoczna percepcja, stereopsja, fuzja
stereopsja, fuzja,obuoczna percepcja
fuzja, stereopsja, obuoczna percepcja
stereopsja, obuoczna precepcja, fuzja
obuoczna percepcja, fuzja, stereopsja
obuoczna percepcja, fuzja, stereopsja

Powiązane tematy

Inne tryby