Fiszki

zaćmolistyka 2k11

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 100 Rozwiązywany: 12998 razy
1) zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem
sulfonamidów
chlorpromazyny
hialuronianu sodu
kortykosterydów
hialuronianu sodu
2) czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to
A pozycja ciała
C czynność serca
B wiek
A,B i C
A,B i C
3) Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi
40 (+/-5)mmHg
15 (+/-5)mmHg
16 (+/-5)mmHg
30 (+/-5)mmHg
16 (+/-5)mmHg
4) w diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie
konfokalna mikroskopia rogówki
ciśnienia wewnątrzgałkowego
pola widzenia
OCT tarczy nerwu wzrokowego
konfokalna mikroskopia rogówki
5) O niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych )świadczy
podwichnięcie soczewki
zwyrodnienie siatkówki centralnej
przymglenie i zmętnienie rogówki
garbiak tylny
przymglenie i zmętnienie rogówki
6)przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy
dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
podać miejscowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe
nałożyć na rogówkę soczewkę opatrunkową
założyć szczelny opatrunek
dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
7) do chirurgii refrakcyjnej rogówki stosowany jest laser
B ND-YAG
A excimerowy
C femtosekundowy
A i C
A i C
8)Laser ND-YAG stosowany jest do
krioaplikacji rogówki
kapsulotomii tylnej
fotokoagulacji siatkówki
leczenia złamania oczodołu
kapsulotomii tylnej
9) Powikłania chirurgii refrakcji rogówki to:
C zez rozbieżny
B haze
A zaburzenia widzenia zmierzchowego
A i B
A i B
10) Jęczmień wewnętrzny to zapalenie
gruczołu rzęskowego Molla
spojówki powiekowej
gruczołu łzowego
gruczołu tarczkowego Meiboma
gruczołu tarczkowego Meiboma
11) Przekrwienie rzęskowe występuje w
zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
stożku rogówki
jęczmieniu
zapaleniu spojówek
zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
12)Przekrwienie okołorogówkowe o barwie sinawo-czerwonej, spowodowane śródtwardówkowym przebiegiem naczyń rzęskowych, nieprzesuwalne, niezmieniające się w wyniku próby adrenalinowej odpowiada cechom przekrwienia
brak poprawnej odpowiedzi
rzęskowego (głębokiego)
w chorobach nadtwardówki
spojówkowego (powierzchownego)
rzęskowego (głębokiego)
13) Zapalenie nadtwardówki i twardówki ma charakter
zakaźny
niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
występuje jako powikłanie operacji okulistycznej
alergiczny
niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
14)Ropotok noworodków to zakażenie
Neisseria gonorrhoe
Toxoplasma gondii
wirusem HiV
Treponema pallidum
Neisseria gonorrhoe
15) Wylew krwii pod spojówką nie towarzyszy zazwyczaj
urazowi
chorobie nadciśnieniowej
cukrzycy
zapaleniu mięśnia sercowego
zapaleniu mięśnia sercowego

Powiązane tematy

Inne tryby