Fiszki

[ELKA] STS Kolo2 1.0.0

Test w formie fiszek Zadania zamknięte do kolokwium nr2. Kolos jest betonem, więc polecam poświęcić 30 minut. Jeżeli jakieś pytanie jest obliczeniowe, to na 100% są obliczenia krok po kroku w opracowaniu!
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 1408 razy
Jaki rodzaj modulacji jest najczęściej stosowany w systemach satelitarnych?
FSK
ASK
PSK
SCPC
PSK
Moc nadajnika Pt=10W, zysk anteny Gt=40dB, G/T=2dB/K. Ile wyniesie EIRP?
52dBW
90dBW
100dBW
50dBW
25dBW
400dBW
50dBW
Moc nadajnika Pt=20W, zysk anteny Gt=40dB, G/T=20dB/K. Ile wyniesie EIRP?
53dBW
60dBW
56dBW
23dBW
800dBW
53dBW
Która z wymienionych technik dostępu wielokrotnego jest najgorsza pod kątem zakłóceń intermodulacyjnych?
TDMA
CDMA
ALOHA
FDMA
FDMA
Jaka jest zaleta O-QPSK?
lepsza efektywność widmowa niż QPSK
odbiór niekoherentny
lepsza stałość obwiedni niż QPSK
lepsza stałość obwiedni niż QPSK
Terminem OBP (On Board Processing) określamy:
nowoczesną technologię satelitarną umożliwiającą przetwarzanie sygnału na pokładzie satelity
kombinowaną metodę wielodostępu stosowaną w systemach wielowiązkowych (multibeam)
systemy radiokomunikacji osobistej wykorzystujące orbity niskie - LEO
rodzaj orbity eliptycznej stosowanej w dawnych systemach radionawigacyjnych
nowoczesną technologię satelitarną umożliwiającą przetwarzanie sygnału na pokładzie satelity
Układ przeplotu interleaver stosujemy:
dla podniesienia efektywności protokołów ALOHA
w układach synchronizacji SS-TDMA
gdy błędy powstające w kanale mają tendencję do grupowania się w serie
w celu zabezpieczenia informacji przed dostępem osób niepowołanych
gdy błędy powstające w kanale mają tendencję do grupowania się w serie
Układ turbo-kodera zrealizowany jest na bazie:
kodów splotowych
blokowych i splotowych
kodów blokowych
kodów splotowych
System GPS wykorzystuje:
żadne z powyższych
technikę Spread-Spectrum (SS-CDMA)
SS-TDMA
OFDM
technikę Spread-Spectrum (SS-CDMA)
Dlaczego produkty intermodulacji 4-go rzędu nie są uwzględniane przy ocenie wielkości zniekształceń nieliniowych wprowadzanych przez satelitarny HPA?
nie powstają
są odfiltrowywane na pokładzie satelity
mają pomijalny poziom
znajdują się poza pasmem transpondera
znajdują się poza pasmem transpondera
Galileo to nazwa:
europejskiej cyfrowej platformy BSS
systemu radiokomunikacji osobistej na orbicie LEOorbi
powstającego systemu nawigacji, konkurenta GPS
największej europejskiej szerokopasmowej sieci VSAT
powstającego systemu nawigacji, konkurenta GPS
Gdzie stosowana jest technika OFDM?
DVB-C
DVB-T
w żadnym z powyższych
DVB-S
DVB-T
W której z konfiguracji sieci VSAT czas propagacji sygnału między dwoma terminalami satelitarnymi jest większy?
czas propagacji nie zależy od wyboru konfiguracji
konfiguracja gwiazdy
double ring
konfiguracja kraty
konfiguracja gwiazdy
Protokoły z rodziny ALOHA najczęściej stosowane są w:
sieciach VSAT
satelitarnych systemach radiokomunikacji osobistej
systemach radionawigacji satelitarnej
żadnym z powyższych
satelitarnych systemach radiokomunikacji osobistej
Zastosowanie modulacji wieloczęstotliwościowej MCM pozwala na:
redukcję interferencji międzysymbolowej
zmniejszenie poziomu zakłóceń intermodulacyjnych
uproszczenie synchronizacji
zmniejszenie poziomu zakłóceń intermodulacyjnych

Powiązane tematy

#beton #sts #kolo2 #elka #eiti

Inne tryby