Fiszki

AIS Kolos 2

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 1962 razy
Web Service
b. może realizować usługę architektury usługowej
d. nie może realizować usługi architektury usługowej, bo nie zapewnia bezstanowości
c. jest przeciwieństwem usługi architektury usługowej
a. jest tożsame z usługą architektury usługowej
b. może realizować usługę architektury usługowej
Orkiestracja to:
a. synonim określenia “komponowalność usług”
c. choreografia usług atomowych
b. opis kompozycji usług atomowych, który określa w jaki sposób usługi atomowe tworzą nową usługę
d. opis kontraktu usługi
b. opis kompozycji usług atomowych, który określa w jaki sposób usługi atomowe tworzą nową usługę
Związek pomiędzy TOGAF ADM a Archimate można opisać następująco
d. Archimate i TOGAF ADM spełniają takie same zadania w związku z tym nie powinny być stosowane razem
b. Archimate jest obowiązkowy według wzorca TOGAF ADM
c. Archimate nie może być użyty bez TOGAF ADM
a. Archimate jest zalecany jako język modelowania architektury w TOGAF ADM
a. Archimate jest zalecany jako język modelowania architektury w TOGAF ADM
Usługa bezstanowa to:
c. usługa, której zachowanie nie zależy od historii użycia usług
a. usługa, reprezentująca zachowanie, które nie zmienia stanu środowiska
b. usługa, która przechowywuje sama swój stan i w związku z tym nie potrzebuje znać stanu środowiska
d. usługa, która nie potrzebuje kontekstu przekazywanego jako wejście usługi
c. usługa, której zachowanie nie zależy od historii użycia usług
Elementy behawioralne Archimate:
a. to elementy, reprezentujące aktywności wykonywane przez elementy strukturalne
d. to wszystkie elementy, które należą do warstwy biznesowej Archimate
b. to elementy, na których wykonywane są aktywności przez elementy strukturalne
c. to elementy, które mają możliwość wykonywania aktywności
a. to elementy, reprezentujące aktywności wykonywane przez elementy strukturalne
Domeny, w których jest modelowana architektura korporacyjna to (najczęściej):
c. biznesowa, danych, techniczna, motywacji
d. barchitekt, scenariusze, widok logiczny
b. fizyczna, konceptualna, procesowa, interesariuszy
a. biznesowa, danych, aplikacji, techniczna
a. biznesowa, danych, aplikacji, techniczna
Cechy architektury usługowej to:
a. atomowość, spójność, izolacja, trwałość
d. bezstanowość, interoperacyjność, komponowalność, reużywalność
b. przechowywanie stanu, interoperacyjność, autonomia, komponowalność
c. autonomia, bezstanowość, luźne powiązanie, usługowość
d. bezstanowość, interoperacyjność, komponowalność, reużywalność
Elementy core concepts w języku Archimate są podzielone na warstwy:
d. usługa, proces, funkcja
a. biznesową, aplikacyjną, technologiczną
c. centralną, motywacji, implementacji i technologii
b. informacyjną, behawioralną, strukturalną
a. biznesową, aplikacyjną, technologiczną
Faza "Architecture Vision" TOGAF ADM:
c. służy do migracji/transformacji architektury korporacyjnej
b. służy do wdrażania architektury korporacyjnej
a. służy do planowania architektury korporacyjnej
d. służy do nadzoru nad realizacją architektury korporacyjnej w poszczególnych projektach
a. służy do planowania architektury korporacyjnej
Framework TOGAF
b. to wzorzec procesu wytwarzania architektury korporacyjnej oparty na doświadczeniach w tworzeniu architektury korporacyjnej
a. zapewnia język modelowania architektury korporacyjnej
d. to wzorzec architektury dedykowany dla branży telekomunikacyjnej
c. umożliwia pokazanie relacji pomiędzy wszystkimi domenami modelu architektury korporacyjnej
b. to wzorzec procesu wytwarzania architektury korporacyjnej oparty na doświadczeniach w tworzeniu architektury korporacyjnej
Według definicji EA: {R,B,A,D,S,T,C,M}, do architektury należą zbiory:
. aplikacji biznesowych, systemów oprogramowania, produktów sprzedawanych przez korporację
c. procesów biznesowych, klientów, aplikacji biznesowych
b. wymagań systemowych, procesów biznesowych, miar charakteryzujących architekturę korporacyjną
d. biznesowy, aplikacyjny, technologiczny
b. wymagań systemowych, procesów biznesowych, miar charakteryzujących architekturę korporacyjną
Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie na temat architektury usługowej (SOA):
b. architektura usługowa może być używana w integracji systemów IT
d. architektura usługowa nie rozwiązuje problemów złożoności systemów IT
c. architektura usługowa może być zrealizowana wyłącznie przy użyciu usług sieciowych (Web Services)
a. architektura usługowa może być zrealizowana w dowolnej technologii informatycznej
c. architektura usługowa może być zrealizowana wyłącznie przy użyciu usług sieciowych (Web Services)
Język BPEL
d. zapewnia interfejs użytkownika
c. może być wykorzystywany wyłącznie w powiązaniu z usługami sieciowymi (Web Services)
jest językiem modelowania procesów biznesowych i wykonywalnych procesów w architekturze usług sieciowych (Web Services)
b. jest wyłącznie językiem modelowania procesów biznesowych
jest językiem modelowania procesów biznesowych i wykonywalnych procesów w architekturze usług sieciowych (Web Services)
Architektura korporacyjna:
d. pokrywa zakres architektury biznesowej i architektury informatycznej
c. nie dotyczy technologii informatycznych (IT)
b. dotyczy wyłącznie technologii informatycznych (IT)
a. opisuje strukturę korporacji na najwyższym poziomie dekompozycji (z reguły na poziomie powiązań pomiędzy organizacjami tworzącymi korporację)
d. pokrywa zakres architektury biznesowej i architektury informatycznej
Zaznacz fałszywe stwierdzeni na temat architektury korporacyjnej (AK):
a. AK to struktura lub struktury systemu na które składają się elementy oprogramowania, zewnętrzne właściwości tych elementów i relacje między nimi
d. AK to formalna reprezentacja właściwości organizacji
b. AK może być opisana w języku Archimate
c. AK nie musi być powiązana ze strategią biznesową firmy
c. AK nie musi być powiązana ze strategią biznesową firmy

Powiązane tematy

Inne tryby