Fiszki

Klasa 8, dział 1 - Genetyka

Test w formie fiszek Dział "Genetyka". Test z Biologi z podręcznika "Puls Życia" dla klasy 8 Szkoły Podstawowej
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 30087 razy
Dziedziczenie to:
zjawisko występowania różnic między osobnikami tego samego gatunku
proces podziału jądra komórkowego
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
Genetyka to:
kolejność występowania zasad, od której zależą cechy organizmu
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
Przyporządkuj definicje do podanych pojęć
cecha gatunkowa
cecha, dzięki której odróżnia się od siebie gatunki należące do jednego rodzaju
cecha indywidualna
cecha, która wyróżnia osobnika danego gatunku (inny kolor sierści u myszy, krótki ogon u psa)
mitoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym jest zachowana stała liczba chromosomów
mejoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym następuje redukcja liczby chromosomów o połowę
Komórki somatyczne to:
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
komórki rozrodcze
nie wiem
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
Chromosomy tworzące parę to:
chromosomy homologiczne
Ile par chromosomów posiada człowiek?
78
46
23
23
Mieszanie się genów pochodzących od ojca i od matki w trakcie mejozy nosi nazwę:
fiksacji genetycznej
chrmoatydyzacji
rekombinacji genetycznej
transkrypcji genetycznej
rekombinacji genetycznej
Komórka posiadająca podwójny zestaw chromosomów w jądrze komórkowym nosi nazwę:
diploidalna
haploidalna
diploidalna
Rozwiń skrót DNA.
Kwas deoksyrybonukleionowy
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec heterozygotą z grupą krwi A, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
0
A
B
AB
0
A
B
AB
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec grupę krwi AB, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
A
0
AB
B
A
AB
B
Łączenie się zasad azotowych w pary to reguła...
komplementarności
analogiczności
genezy
syntezy
komplementarności
Jak łączą się zasady azotowe?
adenina
tymina
cytozyna
guanina
Odtworzenie drugiej nici DNA na podstawie budowy jednej z nich to:
replikacja
Cechy kodu genetycznego
trójkowy
replikowany
uniwerslany
biłkowy
trójkowy
uniwerslany