Fiszki

ADSK

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 2383 razy
Polecenie: cd $HOME w Linuksie:
Zmieni folder roboczy na folder o nazwie „$HOME”
Da ten sam efekt co polecenie w postaci „cd~”
Zmieni folder roboczy na folder o nazwie „HOME”
Da ten sam efekt co polecenie postaci „cd pwd”
Da ten sam efekt co polecenie w postaci „cd~”
Który z podanych niżej adresów jest w takiej samej podsieci co adres 10.62.127.15/11:
10.96.127.15/11
10.42.127.15/11
10.92.127.15/11
10.52.127.15/11
10.42.127.15/11
10.52.127.15/11
Zaznacz ten z poniższych adresów, który jest adresem hosta w dowolnej podsieci o masce 255.255.255.252 podanego numeru IP:
176.224.127.56
192.168.128.145
17.61.12.92
117.126.124.36
192.168.128.145
Które z podanych protokołów działają w oparciu o protokół TCP?
SNMP
DHCP
FTP
Wszystkie powyższe
FTP
Który z podanych terminów NIE określa metryki protokołu trasowania?
Przepustowość łącza
Stan łącza
Wektor odległości
Szerokość pasma
Przepustowość łącza
Zakładając, że każdy z podanych numerów IP ma maskę wynikającą z jego klasy IP wskaż, który z nich nie może być przypisany pojedynczemu interfejsowi:
1.0.0.1
222.222.255.222
192.168.254.255
131.107.255.131
192.168.254.255
Pakiet z którym z poniższych adresów przeznaczenia zostanie zatrzymany na routerze?
192.168.254.254
156.1496.1.0
149.156.155.255
1.0.0.1
156.1496.1.0
SOA na gruncie usług nazewniczych to skrót od:
Step Of Addressing
Source Of Address
Software Of Address
Source Of Authority
Source Of Authority
Którego z podstawowych trybów transmisji nie uwzględnia standard IPv6?
Uwzględnia wszystkie wymienione
Broadcast
Multicast
Unicast
Broadcast
Który z wymienionych protokołów pracujących w trzeciej warstwie modelu ISO OSI jest protokołem nierutowalnym?
NETBEUI
IP
IPXn
APPLE TALK
NETBEUI
Protokołem dostępu do sieci pakietowej z szybkością nieprzekraczającą 2 Mbit/s jest protokół:
VDSL
ATM
Frame relay
X.25
X.25
Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 192.168.1.10/24?
192.168.0.11 maska: 255.255.255.0
192.168.1.11 maska: 255.255.0.0
192.168.0.11 maska: 255.255.0.0
192.168.1.11 maska: 255.255.255.0
192.168.1.11 maska: 255.255.255.0
Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
2001:DB8::BAF:FE94
2001.DB8. BAF.FE94
2001-DB8-BAF-FE94
2001:DB8::BAF::FE94
2001:DB8::BAF:FE94
Administrator musi (w zgodzie z CIDR) podzielić sieć o adresie 193.115.95.0 z maską 255.255.255.0 na 8 podsieci o takiej samej liczbie adresów. Którą maskę podsieci powinien zastosować?
255.255.255.248
255.255.255.240
255.255.255.224
255.255.255.192
255.255.255.224
Skrypt systemowy to:
algorytm zapisany w języku, którego translator jest interpreterem dostarczanym wraz z systemem operacyjnym
program przetwarzania zapisany w systemie operacyjnym
plik tekstowy zawierający ciąg poleceń systemu operacyjnego
każdy ciąg poleceń systemu operacyjnego
plik tekstowy zawierający ciąg poleceń systemu operacyjnego

Powiązane tematy

Inne tryby