Fiszki

3. Poznawanie białek i proteomów

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 1348 razy
Czym jest aktywność katalityczna?
początkowa szybkość reakcji (V0), wyznaczana w optymalnych warunkach, przy wysycającym stężeniu substratu, wyrażająca ilość powstającego produktu (lub zużywanego substratu) w jednostce czasu w określonej temperaturze.
stosunek całkowitej aktywności na kolejnych etapach do całkowitej aktywności wyjściowej
stosunek całkowitej aktywności enzymatycznej do całkowitej ilości białka w preparacie
stosunek aktywności specyficznej na kolejnych etapach do wyjściowej aktywności specyficznej
początkowa szybkość reakcji (V0), wyznaczana w optymalnych warunkach, przy wysycającym stężeniu substratu, wyrażająca ilość powstającego produktu (lub zużywanego substratu) w jednostce czasu w określonej temperaturze.
Uszereguj kationy ze względu na wzrastająca siłę wysalającą
Th3+ > Al2+ > Se2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+ > NH4+ > Na+ > Li+
Li+ > Na+ > NH4+ > Mg2+ > Ca2+ > Sr2+ > Se2+ > Al2+ > Th3+
Th3+ > Al2+ > Se2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+ > NH4+ > Na+ > Li+
Czym jest wysalanie?
uszkodzenie pierwszorzedowej struktury białka natywnego.
uszkodzenie trzeciorzędowej i czwartorzędowej struktury białka natywnego.
efekt zwiększania się rozpuszczalności białek w stężonych roztworach soli
efekt zmniejszania się rozpuszczalności białek w stężonych roztworach soli
efekt zmniejszania się rozpuszczalności białek w stężonych roztworach soli
Który związek jest najczęściej stosowany do wysalania białka?
siarczan (VI) amonu
Od czego jest skrót SDS?
dodecylosiarczan sodu
Które zdania na temat wirowania są prawdziwe?
Jest to metoda służąca do rozdzielania białek o różnym współczynniku sedymentacji
Można rozdzielić białka różniące się przynajmniej 2x współczynnikiem sedymentacji
Im WIĘKSZA wartość S tym WOLNIEJ porusza się cząsteczka w polu wirowania
może zachodzić w rotorze uchylnym
Może służyć do oznaczania masy cząsteczkowej białek oraz ich gęstości
Jest to metoda służąca do rozdzielania białek o różnym współczynniku sedymentacji
Można rozdzielić białka różniące się przynajmniej 2x współczynnikiem sedymentacji
może zachodzić w rotorze uchylnym
Może służyć do oznaczania masy cząsteczkowej białek oraz ich gęstości
Czym jest test ELISA?
W tej metodzie produkt (najczęściej barwny) można ocenić ilościowo metodą spektrofotometryczną, służącą do pomiaru intensywności barwy.
Umożliwia identyfikację konkretnego białka w preparacie białek rozdzielonych za pomocą elektroforezy
Służy do ilościowego oznaczania przeciwciała lub antygenu za pomocą specyficznych przeciwciał
Służy do rozdzielania białek o różnym współczynniku sedymentacji
Polega na kolejnym odszczepianiu wyznakowanych reszt aminokwasowych od końca aminowego peptydu
W tej metodzie produkt (najczęściej barwny) można ocenić ilościowo metodą spektrofotometryczną, służącą do pomiaru intensywności barwy.
Służy do ilościowego oznaczania przeciwciała lub antygenu za pomocą specyficznych przeciwciał
Jakie techniki detekcji są stosowane w technice Western blot?
immunogold - przeciwciało drugorzędowe jest znakowane złotem, sygnał jest wzmacniany przez „wysrebrzanie” oparte na zdolności metalicznego Au do redukcji Ag w obecności substancji redukującej (np. hydrochinonu)
bioluminescencja - podczas reakcji enzymatycznej emitowane jest światło (substratami są pochodne fluoresceiny)
autoradiografia - Przeciwciało drugorzędowe znakowane izotopowo
chemifluorescencja- produkt reakcji jest fluorescencyjny
immunogold - przeciwciało drugorzędowe jest znakowane złotem, sygnał jest wzmacniany przez „wysrebrzanie” oparte na zdolności metalicznego Au do redukcji Ag w obecności substancji redukującej (np. hydrochinonu)
bioluminescencja - podczas reakcji enzymatycznej emitowane jest światło (substratami są pochodne fluoresceiny)
autoradiografia - Przeciwciało drugorzędowe znakowane izotopowo
chemifluorescencja- produkt reakcji jest fluorescencyjny
Połącz w pary odczynnik z jego zastosowaniem
Oznaczanie sekwencji małego peptydu
Fenyloizotiocyjanian
Identyfikacja końcowej reszty aminowej peptydu (którego ilość nie przekracza 0,1ug)
Chlorek dansylu lub chlorek dabsylu
odwracalna denaturacja białka pozbawionego mostków dwusiarczkowych
Mocznik
Hydroliza wiązań peptydowych po karboksylowej stronie reszt aminokwasów aromatycznych
Chymotrypsyna
Zerwanie wiązań peptydowych po karboksylowej stronie reszt metroninowych
CNBr
Hydroliza wiązań peptydowych po karboksylowej stronie reszt lizyny i argininy
Trypsyna
Odwracalna denaturacja białka które ma mostki dwusiarczkowe
Mocznik oraz beta-merkaptoetanol

Powiązane tematy

#biochemia

Inne tryby