Fiszki

7. Kwasy nukleinowe i przepływ informacji genetycznej.

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 1222 razy
Jaką rolę pełnią jony Mg2+?
Mg2+ jest składnikiem mRNA
Jony magnezu znajdują się w centrum aktywnym polimeraz, związane są z dwiema resztami asparaginianowymi
Mg2+ jest składnikiem małej podjednostki rybosomów
Jony magnezu znajdują się w centrum aktywnym polimeraz, związane są z dwiema resztami asparaginianowymi
Wybierz zdanie fałszywe
Guanina jest pirymidyną
W deoksyrybozie atom C-2' nie ma związanego tlenu
Po obniżeniu temperatury poniżej Tm rozdzielone komplementarne łańcuchy DNA spontanicznie reasocjują odtwarzając strukturę podwójnej helisy.
Guanina jest pirymidyną
W jaki sposób kordycepina (3'-deoksyadenozyna) blokuje synteze RNA (uniemożliwia wydłużanie RNA)
Łańcuch RNA zawierajacy kordycepine nie ma wolnej grupy 3'-OH
Łańcuch RNA zawierajacy kordycepine nie ma wolnej grupy 5'-OH
Łańcuch RNA zawierajacy kordycepine nie ma wolnej grupy fosforanowej
Kordycepina nie ma wpływu na syntezę RNA, lol
Łańcuch RNA zawierajacy kordycepine nie ma wolnej grupy 3'-OH
W alkalicznym srodowisku RNA z latwoscia ulega hydrolizie, natomiast DNA nie. Dlaczego?
DNA jest fajniejsze od RNA
DNA przez to, że jest dwuniciowy jest bardziej odporny na hydrolizę
Grupa 2'-OH w RNA dziala jak wewnatrzczasteczkowy katalizator. Podczas alkalicznej hydrolizy RNA tworzy 2'-3'-cykliczny intermediat.
Grupa 2'-OH w RNA dziala jak wewnatrzczasteczkowy katalizator. Podczas alkalicznej hydrolizy RNA tworzy 2'-3'-cykliczny intermediat.
Synteza RNA różni się od syntezy DNA! Wybierz zdania prawdziwe na temat syntezy RNA.
Wszystkie trzy rodzaje komórkowego RNA - mRNA, tRNA i rRNA - syntetyzowane sa w E. coli przez te sama polimeraze RNA, zgodnie z instrukcja zawarta w matrycy DNA. W komórkach eukariotów istnieje podzial pracy miedzy poszczególnymi rodzajami polimerazy RNA.
Polimeraza RNA nie wymaga odcinka starterowego (primera).
Synteza RNA na matrycy DNA jest w pelni konserwatywna.
Matryce DNA zawieraja rejony, zwane PROMOTORAMI, które w specyficzny sposób wiaza polimerazy RNA i determinuja miejsca startu transkrypcji.
Polimeraza RNA ma aktywnosc nukleazową.
Synteza RNA zachodzi od końca 5' do końca 3'.
Wszystkie trzy rodzaje komórkowego RNA - mRNA, tRNA i rRNA - syntetyzowane sa w E. coli przez te sama polimeraze RNA, zgodnie z instrukcja zawarta w matrycy DNA. W komórkach eukariotów istnieje podzial pracy miedzy poszczególnymi rodzajami polimerazy RNA.
Polimeraza RNA nie wymaga odcinka starterowego (primera).
Synteza RNA na matrycy DNA jest w pelni konserwatywna.
Matryce DNA zawieraja rejony, zwane PROMOTORAMI, które w specyficzny sposób wiaza polimerazy RNA i determinuja miejsca startu transkrypcji.
Synteza RNA zachodzi od końca 5' do końca 3'.
Wybierz zdanie FAŁSZYWE na temat RNA
Czesto w spinkach RNA zasady nie tworza idealnych par typu Watsona-Cricka, na przyklad G moze tworzyc pare z U, chociaz para G-U jest słabsza od pary G-C.
Cząsteczki RNA zwykle zbudowane z pojedynczej nici, wyjątek stanowią dwuniciowe RNA niektórych wirusów
RNA jest mniej stabilny, bardziej reaktywny, może przyjmować rozmaite struktury przestrzenne.
W wiekszosci czasteczek RNA zawartosc adeniny rózni sie od zawartosci uracylu, a stezenie guaniny jest inne niz stezenie cytozyny.
Synteza RNA zachodzi od końca 3' do końca 5'
RNA jest cząsteczką jednoniciową, a ponadto, dzięki obecności grupy 2’-OH w cukrze może brać udział w dodatkowych wiązaniach wodorowych z innymi cząsteczkami.
Synteza RNA zachodzi od końca 3' do końca 5'
Przed pojawieniem sie zycia pierwotna atmosfera Ziemi zawierala N2, NH3, H2, HCN, CO i H2O. Który z tych zwiazków jest najbardziej prawdopodobnym prekursorem wiekszosci atomów w adeninie?
H2O
NH3
CO
HCN
H2
N2
HCN
Które zdania o odwrotnej transkryptazie są prawidłowe?
ma aktywność polimerazową
ma aktywnosc rybonukleazową
jest telomerazą, zawierająca w sobie nić RNA służącą jako matryca do syntezy DNA.
jest to enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA
występuje u retrowirusów (np. HIV)
ma aktywność korekcyjną, tak jak polimeraza DNA
ma aktywność polimerazową
jest telomerazą, zawierająca w sobie nić RNA służącą jako matryca do syntezy DNA.
jest to enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA
występuje u retrowirusów (np. HIV)
Chcemy badac aktywnosc odwrotnej transkryptazy. Jesli podczas tych badan matryca byl poliryboadenylan [poli(A)], to jakiego nalezaloby uzyc odcinka starterowego (primera)? Jakiego radioaktywnego nukleotydu nalezaloby uzyc do obserwacji wydluzania lancucha?
radioaktywny dCTP
oligonukleotyd deoksytymidylanowy
radioaktywny dTTP
oligonukleotyd deoksyadenylanowy
oligonukleotyd deoksytymidylanowy
radioaktywny dTTP
W roztworze znajduja sie magnezowe sole dATP, dGTP, dCTP i dTTP oraz polimeraza DNA I. Do kolejnych porcji tego roztworu dodano zwiazki wymienione ponizej. Dodatek czego doprowadzi do syntezy DNA?
Jednoniciowej kolistej czasteczki DNA zawierajacej 1000 nukleotydów.
Dwuniciowej kolistej czasteczki DNA zawierajacej 1000 nukleotydów.
Jednoniciowej czasteczki kolistej sparowanej z liniowym odcinkiem DNA o dlugosci 500 nukleotydów, majacym wolna grupe 3'-OH.
Dwuniciowej liniowej czasteczki DNA o 1000 par zasad, zawierajacej na koncach wolne grupy 3'-OH
Jednoniciowej czasteczki kolistej sparowanej z liniowym odcinkiem DNA o dlugosci 500 nukleotydów, majacym wolna grupe 3'-OH.
Chcemy w dzielacych sie i rosnacych komórkach bakteryjnych radioaktywnie wyznakowac DNA, ale nie RNA. Jakie radioaktywne zwiazki nalezaloby dodac do pozywki?
Trytowana tymidyne
Dodecylosiarczan sodu
Trytowana tymine
Chlorek dansylu
Trytowana tymidyne
Trytowana tymine
Do transformacji stosuje się kompetentne szczepy Bacillus subtilis. Czym różnią się szczepy niekompetentne?
Moga one zawierac aktywnie dzialajace deoksyrybonukleazy
Moga byc niezdolne do integracji fragmentów DNA z wlasnym genomem
Nie są zdolne do przekazywania plazmidów
Szczepy niekompetentne nie sa podatne na transformacje
Niekompetentne szczepy moga byc niezdolne do pobierania DNA
Moga one zawierac aktywnie dzialajace deoksyrybonukleazy
Moga byc niezdolne do integracji fragmentów DNA z wlasnym genomem
Szczepy niekompetentne nie sa podatne na transformacje
Niekompetentne szczepy moga byc niezdolne do pobierania DNA
Griffith do transformacji zmutowanego szczepu R pneumokoków wykorzystywal komórki szczepu S zabite wysoka temperatura. Badania prowadzone wiele lat pózniej wykazaly, ze do efektywnej transformacji niezbedny jest dwuniciowy DNA, i ze w wysokiej temperaturze dwuniciowa helisa DNA ulega topnieniu. Mimo to eksperymenty Griffitha zakonczyly sie sukcesem. Dzieki czemu?
wyniki były sfałszowane
DNA ulegal renaturacji podczas oziebiania termicznie zabitych pneumokoków przed wstrzykiwaniem myszom
DNA ulegal renaturacji podczas oziebiania termicznie zabitych pneumokoków przed wstrzykiwaniem myszom
Sklad (w ulamkach molowych) jednego z lancuchów dwuniciowej helisy DNA jest nastepujacy: [A] = 0,30, [G]=0,24. Co mozna powiedziec o zawartosci A, G, T i C w lancuchu komplementarnym?
[C]=0,30
[C] = 0,24
[G]=0,24
[T] =0,30
[A] + [G] = 0,46
[C] = 0,24
[T] =0,30
[A] + [G] = 0,46
Napisz (w kierunku 5'--->3', zgodnie z przyjeta konwencja zapisywania sekwencji nukleotydów w kwasach nukleinowych) sekwencje komplementarne do GATCAA. Odpowiedź napisz w kolejności 5' -->3' (np. AAAAA)
TTGATC
Które zdania na temat struktury DNA są prawdziwe?
Wiązanie fosfodiestrowe pomiędzy C3’ jednego nukleotydu i C5’ następnego
Zasady azotowe sa skrecone wzgledem siebie pod katem 36°.
Srednica helisy wynosi 2,0 nm.
Na calkowity skret helisy przypada po 10 nukleotydów w kazdym lancuchu, co daje okres powtarzalnosci równy 3,4 nm.
Odleglosc miedzy sasiednimi zasadami, mierzona wzdluz osi helisy, wynosi 0,34 nm.
β-N-glikozydowe pomiędzy C5’ i zasadą azotową
Wiązanie fosfodiestrowe pomiędzy C3’ jednego nukleotydu i C5’ następnego
Zasady azotowe sa skrecone wzgledem siebie pod katem 36°.
Srednica helisy wynosi 2,0 nm.
Na calkowity skret helisy przypada po 10 nukleotydów w kazdym lancuchu, co daje okres powtarzalnosci równy 3,4 nm.
Odleglosc miedzy sasiednimi zasadami, mierzona wzdluz osi helisy, wynosi 0,34 nm.
Do syntezy łańcucha DNA polimeraza DNA l potrzebuje następujących składników
wszystkie cztery aktywowane prekursorowe - 5'-trifosforany deoksyrybonukleozydów: dATP, dOTP, d1TP i dCTP
matryca DNA
odcinek startowy (primer)
jony Ca2+
jony Mg2+
wszystkie cztery aktywowane prekursorowe - 5'-trifosforany deoksyrybonukleozydów: dATP, dOTP, d1TP i dCTP
matryca DNA
odcinek startowy (primer)
jony Mg2+

Powiązane tematy

Inne tryby