Fiszki

Układ nerwowy i narządy zmysłów

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 56 Rozwiązywany: 2012 razy
jądra szwu charakteryzują się:
intensywną produkcją serotoniny
intensywną produkcją serotoniny
co przekazuje impuls w jądrze nadskrzyżowaniowym:
prokinecyna 2
Komórki poziome Cajala leżą równolegle do powierzchni w warstwie:
drobinowej
ziarnistej wewnętrznej
ziarnistej zewnętrznej
zwojowej
drobinowej
Endolimfa (śródchłonka) wydzielana jest przez struktury błędnika:
kanały półkoliste
w prążku naczyniowym przewodu ślimaka i łagiewki
ślimaka
przewód...
w prążku naczyniowym przewodu ślimaka i łagiewki
Błona bębenkowa:
oddziela ucho zewnętrzne od wewnętrznego
wewnątrz pokryta naskórkiem
wszystkie poprawne
warstwa zewnętrzna zbudowana z tkanki łącznej właściwej o układzie promienistym
warstwa zewnętrzna zbudowana z tkanki łącznej właściwej o układzie promienistym
Tunel zewnętrzny Cortiego to:
wolna przestrzeń między komórkami filarowymi wewnętrznymi
inaczej schody środkowe ślimaka
kanał między szeregiem komórek zewnętrznych falangowych a innymi podporowymi
wolna przestrzeń między komórkami brzegowymi prążka naczyniowego
kanał między szeregiem komórek zewnętrznych falangowych a innymi podporowymi
Narząd percepcyjny słuchu:
leży na błonie podstawnej w schodach bębenka
leży na błonie podstawnej przewodu środkowego ślimaka
leży na błonie Reissnera w schodach przedsionka
znajduje się w środkowym kanale półkolistym
leży na błonie podstawnej przewodu środkowego ślimaka
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
W oku do struktur, w których nie występują komórki należą:
torebka soczewki
ciało szkliste
blaszkę graniczną przednią rogówki
wszystkie poprawne
torebka soczewki
blaszkę graniczną przednią rogówki
Wskaż stwierdzenie prawdziwe na temat siatkówki niereceptorowej:
siatkówka niereceptorowa pokrywa m. in. ciało rzęskowe
siatkówka niereceptorowa zbudowana jest z dwóch nabłonków
w tęczówce jedynie nabłonek zewnętrzny jest barwnikowy
siatkówka niereceptorowa pokrywa m. in. ciało rzęskowe
siatkówka niereceptorowa zbudowana jest z dwóch nabłonków
Włókna nerwowe istoty białej rdzenia kręgowego tworzą drogi:
drogi zstępujące – zaczynają się w pniu mózgu
drogi wstępujące – zaczynają się w jądrach podstawy
droga korowo - rdzeniowa to droga motorowa
drogi zstępujące – zaczynają się w pniu mózgu
droga korowo - rdzeniowa to droga motorowa
Wskaż zdanie fałszywe dotyczące istoty czarnej:
część siatkowata składa się z małych wrzecionowatych
w chorobie Parkinsona wskutek zmniejszenia stężenia melaniny
ilość melaniny w neuronach jest niewielka u noworodków
komórki nerwowe części zbitej są wielobiegunowe
w chorobie Parkinsona wskutek zmniejszenia stężenia melaniny
Neurogeneza w OUN w życiu pozapłodowym
może zachodzić w korze nowej mózgu
regulowana przez astrocyty neurogleju
pozwala na powstanie nowych komórek
regulowana przez astrocyty neurogleju
pozwala na powstanie nowych komórek
Neurony jądra szwu:
występują w moście
są częścią oliwki
tworza synapsy chemiczne
syntezują motylinę
tworza synapsy chemiczne
Białkowym nośnikiem oksytocyny w aksonie jest:
neuroglobina
neurofizyna
oksyntomodulina
prokinetycyna 2
neurofizyna

Powiązane tematy

Inne tryby