Fiszki

ZAK

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 300 Rozwiązywany: 13025 razy
*2017 Start* 1. Najczęstszą postacią promienicy jest postać:
B. płucna
A. brzuszna
D. moczowo-płciowa
E. ośrodkowego układu nerwowego
C. twarzowo-szyjna
C. twarzowo-szyjna
2. Czynnik etiologiczny choroby kociego pazura to:
B. Bartonella quintana
D. Bartonella vinsonii
A. Bartonella pseudomallei
E. Bartonella alsatica
C. Bartonella henselae
C. Bartonella henselae
3. Jako lek z wyboru w leczeniu brucelozy zastosujesz:
E. tynidazol
B. cefuroksym
A. ceftrakson
D. doksycyklinę
C. metronidazol
D. doksycyklinę
4. W naturalnym przebiegu klinicznym tularemii najczęstsza jest postać:
E. wrzodziejąco-węzłowa
C. oczno-węzłowa
D. węzłowa
B. płucna
A. trzewna
E. wrzodziejąco-węzłowa
5. Lekiem z wyboru w leczeniu tularemii jest:
D. streptomycyna
B. wankomycyna
A. imipenem
C. linezolid
E. amoksycylina
D. streptomycyna
6. W leczeniu ciężkiej, powikłanej infekcji P. falciparum zastosujesz:
D. sulfadoksynę z pirymetaminą
E. flucytozynę
C. meflochinę
A. atowakwon z proguanilem
B. chininę w pompie infuzyjnej
B. chininę w pompie infuzyjnej
7. W profilaktyce poekspozycyjnej zakażenia HIV zastosujesz między innymi:
D. Ombitasvir
A. Maraviroc
E. Grazoprevir
C. Dazabuvir
B. Tenofovir
B. Tenofovir
8. Zakażenie wirusem odry może być przyczyną poronień płodu w:
D. 20% przypadków
E. nie zdarza się
C. 15% przypadków
B. 10% przypadków
A. 5% przypadków
D. 20% przypadków
9. Nawrotową posocznicę salmonellozową u chorego zakażonego wirusem HIV zaliczysz do:
B. kategorii klinicznej B
C. kategorii klinicznej C
D. kategorii klinicznej D
E. żadnej z powyższych
A. kategorii klinicznej A
C. kategorii klinicznej C
10. W przypadku pojedynczego pogryzienia przez kleszcza poza terenem endemicznym zastosujesz:
B. jednorazową dawkę 200 mg doksycykliny
C. jednorazową dawkę 500 mg doksycykliny
E. ograniczysz postępowanie jedynie do 30 dniowej obserwacji
A. doksycyklinę 200 mg/dobę przez 7 dni
D. jednorazową dawkę 1000 mg doksycykliny
E. ograniczysz postępowanie jedynie do 30 dniowej obserwacji
11. Czynnikiem etiologicznym wirusa różyczki jest:
A. wirus DNA zaliczany do rodziny Togaviridae
D. wirus DNA zaliczany do rodziny Ascoviridae
E. wirus RNA zaliczany do rodziny Togaviridae
B. wirus DNA zaliczany do rodziny Spumiaviridae
C. wirus RNA zaliczany do rodziny Bartonellacea
E. wirus RNA zaliczany do rodziny Togaviridae
12. W Polsce drugi w kolejności występowania genotypów HCV to genotyp wirusa HCV:
B. 1b
C. 2
A. 1a
E. 4
D. 3
D. 3
13. W Polsce dwufazowe zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych są powodowane najczęściej przez:
C. adenowirusy
A. enterowirusy
B. flawiwirusy
E. żadne z powyższych
D. wszystkie powyższe są prawdziwe
A. enterowirusy
14. Czynnikami etiologicznymi pierwotnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu są:???
B. CMV
A. wirusy opryszczki
C. EBV
E. wszystkie powyższe
D. wirus wścieklizny
E. wszystkie powyższe
15. Gorączka Pontiac jest związana z zakażeniem:
D. Legionella
A. Pasteurella multocida
C. Brucella melitensis
B. Francisella tularensis
E. Listeria monocytogenes
D. Legionella

Powiązane tematy

Inne tryby