Fiszki

Klasa 5, dział 1 - Biologia nauka o życiu

Test w formie fiszek Sprawdzian ze znajomości działu "Biologia nauka o życiu" z podręcznika Puls Życia
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 88927 razy
Podstawowym elementem budowy wszystkich organizmów żywych jest:
komórka
tkanka
układ
narząd
komórka
Termin "biologia" wywodzi się z języka:
aramejskiego
francuskiego
greckiego
egipskiego
greckiego
W procesie oddychania tlenowego organizm produkuje:
tlenek węgla
dwutlenek węgla
tlenek siarki
tlenek azotu
dwutlenek węgla
Która z wymienionych czynności nie jest zaliczana do czynności życiowych organizmów?
wzrost
odżywianie
obrona terytorium
rozmnażanie
oddychanie
obrona terytorium
Połącz w pary termin z definicją
grupa komórek o podobnej budowie
tkanka
zestaw doświadczalny, w którym nie zmieniamy żadnego czynnika
próba kontrolna
jedna z możliwych odpowiedzi na pytanie postawione w problemie badawczym
hipoteza
Zbiór wyspecjalizowanych grup komórek przeznaczonych do pełnienia określonych funkcji to:
tkanka
układ
narząd
narząd
Uszereguj organizację budowy żywego organizmu zaczynając od najbardziej podstawowego:
1
komórka
2
tkanka
3
narząd
4
układ
5
organizm
Podstawowym i najstarszym źródłem wiedzy biologicznej dla człowieka jest:
doświadczenie
obserwacja
obserwacja
Zestaw, w którym podczas doświadczenia zmieniamy wybrany czynnik nazywamy:
próbą badawczą
próbą kontrolną
próbą badawczą
Połącz w pary termin z definicją
zoologia
nauka o zwierzętach
botanika
nauka o roślinach
ekologia
nauka o zależnościach pomiędzy organizmami a środowiskiem
anatomia
nauka o budowie wewnętrznej organizmów
fizjologia
nauka o czynnościach życiowych organizmów
Która z cech istoty żywej polega na usuwaniu z organizmu szkodliwych produktów, które powstają w komórkach?
oddychanie
odżywianie
rozmnażanie
wydalanie
wydalanie
Uszereguj kolejno etapy metody naukowej:
1
obserwacja
2
sformułowanie problemu badawczego
3
postawienie hipotezy
4
zaplanowanie i przeprowadzenie doświadczenia
5
analiza wyników
6
sformułowanie wniosku
W jakiej części mikroskopu umieszczamy preparat?
na półce
w tubusie
na stoliku
w rewolwerze
na stoliku
Zaznacz przedmioty potrzebne do przygotowania preparatu mikroskopowego:
zakraplacz
pęseta
okular
igła preparacyjna
śruba mikrometryczna
zakraplacz
pęseta
igła preparacyjna
Obserwacje mikroskopowe rozpoczynamy od
największego powiększenia
najmniejszego powiększenia
najmniejszego powiększenia
Który z mikroskopów pozwala na większe powiększenia obrazu?
mikroskop elektronowy
mikroskop optyczny
mikroskop elektronowy

Mikroskopy elektronowe pozwalają obserwować obiekty wielkości atomów.

Jeśli powiększenie okularu wynosi (x 5) a powiększenie obiektywu (x 30) to uzyskane powiększenie obrazu wyniesie:
150 x
25 x
350 x
45 x
150 x

Aby obliczyć powiększenie mikroskopu należy pomnożyć wartość powiększenia okularu przez wartość powiększenia obiektywu.

Który z mikroskopów pozwala na uzyskanie obrazu 3D?
mikroskop elektronowy
żaden
mikroskop optyczny
mikroskop elektronowy