Fiszki

EE012021-2

Test w formie fiszek .
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 461 razy
𝐻1: 𝛽𝑖 =/ 0
Parametr 𝛽𝑖 jest statystycznie nieistotny
Parametr 𝛽𝑖 jest statystycznie istotny
Parametr 𝛽𝑖 jest statystycznie istotny
Wraz ze wzrostem wielkości dochodu g.d. wzrasta także wielkość wydatków g.d. na tran
jest to test istotności parametru
jest to test dodatniości
jest to test dodatniości
Wielkość dochodu g.d. istotnie wpływa na wielkość wydatków g.d. na transport:
jest to test dodatniości
jest to test istotności parametru
jest to test istotności parametru
W hipotezie Zdecydowanie się na którychś z wariantów jednostronnych musi być podyktowane jakimiś dodatkowymi przesłankami
fałśz
prawda
prawda
Co do postaci hipotezy alternatywnej, w praktyce domyślnie przyjmuje się
dwustronny wariant testu
jednostronny wariant testu
dwustronny wariant testu
W hipotezie To o parametrach chcemy wnioskować ponieważ
nie znamy ich prawdziwych wartości
interesują nas, bo mówią o tej prawdziwej naturze modelowanego zjawiska, o tych prawdziwych zależnościach, które tylko częściowo są odzwierciedlone w informacji zawartej w (zawsze przecież ograniczonej) próbie i tym samym w oszacowaniach parametrów.
znamy ( ich prawdziwych wartości i chcemy je potwierdzić
nie znamy ich prawdziwych wartości
interesują nas, bo mówią o tej prawdziwej naturze modelowanego zjawiska, o tych prawdziwych zależnościach, które tylko częściowo są odzwierciedlone w informacji zawartej w (zawsze przecież ograniczonej) próbie i tym samym w oszacowaniach parametrów.
W hipotezie zerowej
zawsze jest/musi być znak równości
Błędny byłby zapis np. 𝐻0:𝛽 ̂ 𝑖 = 𝛽𝑖 ∗
może lecz nie musi być znak równości
występują parametry (bez daszka), a NIE ich oceny (te z daszkiem).
zawsze jest/musi być znak równości
Testowaniu może
podlegać pojedynczy parametr (np. 𝛽1) lub pewna ich grupa;
podlegać tylko pojedynczy parametr
podlegać tylko pewna ich grupa;
podlegać pojedynczy parametr (np. 𝛽1) lub pewna ich grupa;
Testowaniu zawsze podlega
układ trzech wykluczających się wzajemnie hipotez
jedna hipoteza którą należy potwierdzić
układ dwóch wykluczających się wzajemnie hipotez
układ dwóch wykluczających się wzajemnie hipotez
Do wnioskowania statystycznego Kluczowa jest tu więc relacja wartości oceny punktowej parametru od wartości błędu jej szacunku.
prawda
fałśz
prawda
Błąd średnim szacunku stanowi przeciętną (in.: spodziewaną, oczekiwaną) różnicę pomiędzy prawdziwą (lecz nieznaną) wartością parametru 𝛽1 a jego oceną punktową 𝛽 ̂ 1
fałsz
prawda
prawda
Ważna jest przede wszystkim niepewność związana z tą oceną (czyli tzw. niepewność estymacji). Ta mierzona jest
wariancja
odchyleniem standardowym
błędem średnim szacunku, 𝑑(𝛽 ̂ 1),
błędem średnim szacunku, 𝑑(𝛽 ̂ 1),
Do wnioskowania statystycznego o parametrach
nie wystarczą same ich oszacowania.
wystarczą same ich oszacowania.
nie wystarczą same ich oszacowania.
wnioskowanie statystyczne to formułowanie pewnych sądów (wniosków, zdań) o (z gruntu nieznanych) wartościach pewnych parametrów na podstawie ich oszacowań
prawda
fałsz
prawda
do czego w praktyce można wykorzystać Klasyczny Model Normalnej Regresji Liniowej
wnioskowania statystycznego
prognozowania
wnioskowania praktycznego
wnioskowania statystycznego

Powiązane tematy

#ee012021

Inne tryby