Fiszki

Barok i sarmatyzm

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sztuka barokowa, największe dzieła i ideologia sarmatyzmu.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 295 razy
Zaznacz charakterystyczne cechy baroku.
przedstawianie emocji i ruchu
dynamiczna kompozycja
gra światła i cienia w malarstwie
strzelistość budowli
motywy biblijne
motywy mitologiczne
statyczna kompozycja
duża ilość elementów ozdobnych
przedstawianie emocji i ruchu
dynamiczna kompozycja
gra światła i cienia w malarstwie
motywy biblijne
duża ilość elementów ozdobnych
Co oznacza termin barocco?
wzburzoną morską falę
idealnie równą kulę
perłę o nieregularnym kształcie
taniec światła w porannej mgle
perłę o nieregularnym kształcie
Jakie były ramy czasowe baroku w Europie?
połowa XVII w. - koniec XVIII w.
koniec XVI w. - połowa XVIII w.
koniec XVI w. - połowa XVII w.
początek XVI w. - koniec XVII w.
koniec XVI w. - połowa XVIII w.
Zaznacz słynnych przedstawicieli muzyki barokowej.
Joseph Haydn
Wolfgang Amadeusz Mozart
Ludwig van Beethoven
Antonio Vivaldi
Jan Sebastian Bach
Antonio Vivaldi
Jan Sebastian Bach
Zaznacz słynnych przedstawicieli malarstwa barokowego.
Bartolomé Esteban Murillo
Bernardo Bellotto
Diego Velázquez
Peter Paul Rubens
Marcello Bacciarelli
Giovanni Battista Lampi
Bartolomé Esteban Murillo
Diego Velázquez
Peter Paul Rubens
Z jakiego regionu świata wywodzili się Sarmaci, na których swoje pochodzenie opierała polska szlachta?
Półwyspu Synaj
basenu Morza Kaspijskiego
basenu Morza Czarnego
Półwyspu Arabskiego
basenu Morza Czarnego
Zaznacz elementy męskiego stroju sarmackiego.
kontusz
kabat
rąbek
kształciczek
żupan
kontusz
żupan
Jaki wpływ na pobożność społeczeństwa miał okres baroku?
nastąpił wzrost pobożności społeczeństwa
nastąpił spadek pobożności społeczeństwa
nastąpił wzrost pobożności społeczeństwa
Zaznacz zdania prawdziwe.
Styl barokowy w kościołach miał na celu ukazanie przepychu i potęgi kościoła by wzmóc konwersję z wyznań protestanckich na katolicyzm.
Według polskiej szlachty naród polski był największym i najwspanialszym na świecie.
W okresie baroku również bogaci mieszczanie wznosili barokowe, bogato zdobione kamienice.
Sarmackie życie skupiało się głównie na czytaniu poezji, studiowaniu Biblii i życiu w ascezie.
Znanym przedstawicielem barokowej rzeźby był Giovanni Bernini.
Styl barokowy w kościołach miał na celu ukazanie przepychu i potęgi kościoła by wzmóc konwersję z wyznań protestanckich na katolicyzm.
Według polskiej szlachty naród polski był największym i najwspanialszym na świecie.
W okresie baroku również bogaci mieszczanie wznosili barokowe, bogato zdobione kamienice.
Znanym przedstawicielem barokowej rzeźby był Giovanni Bernini.
Jakie cechy posiadał portret trumienny, charakterystyczny dla sztuki sarmackiej?
Posiadał on
. . . . . . . .
kształt i malowany był farbami
. . . . . . . .
na drewnie lub blasze.
Posiadał on sześciokątny kształt i malowany był farbami olejnymi na drewnie lub blasze.
Które z wymienionych zabytków powstały w stylu barokowym?
Rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie
Sukiennice w Krakowie
Kaplica Zygmuntowska na Wawelu
Pałac Branickich w Białymstoku
Pałac Staszica w Warszawie
Rezydencja Jana III Sobieskiego w Wilanowie
Pałac Branickich w Białymstoku