Fiszki

Archiwistyka

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 143 razy
Archiwum państwowe to
archiwum wchodzące w skład sieci archiwów państwowych
Archiwum otwarte to
archiwum, którego zasób składa się z zespołów archiwalnych otwartych
Archiwum to
instytucja o charakterze urzędu powołana do gromadzenia, zabezpieczania oraz przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych
Akta to
(dokumenty i nie tylko) dokumenty twórcy zespołu, dokumentacja archiwalna i niearchiwalna
Aktotwórca to
urząd lub osoba fizyczna, w wyniku działalności której powstają akta

Powiązane tematy

Inne tryby