Fiszki

500+

Test w formie fiszek Mogą sie zdarzyć błedy, pytania sporne zostawiam do własnej interpretacji.
Ilość pytań: 670 Rozwiązywany: 4780 razy
Zaznacz nieprawidłową postać endometriozy:
żadna odpowiedź nie jest poprawna.
otrzewnowa,
głęboko naciekająca,
jajowodowa,
jajnikowa,
jajowodowa,
W leczeniu endometriozy stosuje się:
c terapię estrogenowo-progestagenową,
b analogi somatotropiny,
d niesterydowe leki przeciwzapalne,
prawidłowe są odpowiedzi c) i d)
a estrogeny,
prawidłowe są odpowiedzi c) i d)
Drugi okres porodu u pierwiastki nie powinien trwać dłużej niż:
120 min,
60 min,
150 min,
30 min,
180 min.
120 min,
Wskazaniem do ukończenia porodu za pomocą kleszczy nie jest:
asynklitizm tylny
przedłużony drugi okres porodu,
stan zagrożenia u płodu,
wyczerpanie rodzącej.
stan zagrożenia u rodzącej,
asynklitizm tylny
Obrót zewnętrzny płodu:
b wykonuje się między 37,0 a 38,0 tygodniem ciąży,
prawidłowe a) i b),
c wykonuje się tylko u wieloródek,
prawidłowe a), b) i c).
a wykonuje się celem zmiany położenia płodu z miednicowego na główkowe,
prawidłowe a) i b),
Skala Bishopa służy do oceny:
niewspółmierności płodowo-miedniczej,
macicy mięśniakowatej przed porodem.
wymiarów miednicy,
dojrzałości szyjki macicy do porodu
zaawansowania porodu miednicowego,
dojrzałości szyjki macicy do porodu
Obwód płaszczyzny miarodajnej płodu w położeniu miednicowym zupełnym wynosi:
32 cm
24 cm,
35,5 cm.
28 cm,
34cm,
32 cm
Największy obwód płaszczyzny miarodajnej główki występuje w ułożeniu:
twarzyczkowym.
potylicowym tylnym,
potylicowym przednim,
ciemieniowym,
czołowym,
czołowym,
Do oceny wysokości główki płodu względem wchodu miednicy ciężarnej służy: (pyt sporne)
V chwyt Leopolda.
II chwyt Leopolda,
IV chwyt Leopolda
I chwyt Leopolda,
III chwyt Leopolda,
IV chwyt Leopolda
Drugi chwyt Leopolda służy do oceny:
części przodującej płodu,
wysokości dna macicy,
czy główka płodu wystaje ponad poziom spojenia łonowego,
dojrzałości szyjki macicy do porodu.
po której stronie macicy znajduje się grzbiet płodu,
po której stronie macicy znajduje się grzbiet płodu,
Skala Bishopa nie obejmuje oceny:
konsystencji szyjki macicy,
zaawansowania punktu prowadzącego w kanale rodnym,
rozwarcia szyjki macicy,
akcji serca płodu
skrócenia szyjki macicy,
akcji serca płodu
Przestrzeń miednicy ograniczona od góry przez dolną płaszczyznę wchodu, a od dołu przez płaszczyznę próżni to:
przestrzeń próżni
przestrzeń wchodu,
przestrzeń cieśni
przestrzeń wolna.
przestrzeń wychodu,
przestrzeń próżni
Prawidłowy wymiar międzykolcowy wynosi:
32-34 cm.
17-18 cm,
25-26 cm
31-32 cm,
27-28 cm,
25-26 cm
Nieosiowe wstawianie się główki płodu do miednicy w przypadku gdy szew strzałkowy przebiega bliżej kości krzyżowej określamy jako:
asynklityzm przedni,
niskie poprzeczne stanie główki,
wysokie proste stanie główki,
asynklityzm tylny.
przedgłowie,
asynklityzm przedni,
Wskazaniem do podania podskórnego erytropoetyny w dawce 10-20 tys. IU w okresie poporodowym jest:
niedokrwistość ciężka – stężenie hemoglobiny poniżej 8 g/dl,
niedokrwistość początkowa – stężenie hemoglobiny 12-12,5 g/dl,
niedokrwistość łagodna – stężenie hemoglobiny 9,5-12 g/dl,
niedokrwistość bardzo ciężka – stężenie hemoglobiny poniżej 6g/dl.
niedokrwistość umiarkowana 8-9,5g/dl,
niedokrwistość ciężka – stężenie hemoglobiny poniżej 8 g/dl,

Powiązane tematy

Inne tryby