Fiszki

Interna ZIMA/2021

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 120 Rozwiązywany: 1457 razy
Alergiczny nieżyt nosa z wytwarzaniem polipów i astma często poprzedzają wystąpienie
D. mieszanej choroby tkanki łącznej
C. tocznia rumieniowatego układowego
E. twardziny miejscowej
A. twardziny układowej
B. eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń
B. eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń
Badanie serca metodą MR jest badaniem pierwszego wyboru z wyjątkiem:
A. kardiomiopatiach
B. diagnostyka guzów serca
D. ostrych zespołach wieńcowych
E. wrodzone wady serca u dorosłych
C. choroby dużych naczyń
D. ostrych zespołach wieńcowych
Pacjent z wieloletnim wywiadem POChP, został przywieziony do Izby Przyjęć z powodu narastającej duszności spoczynkowej z towarzyszącym odkrztuszaniem dużej ilości plwociny o ropnym charakterze. W wykonanym niezwłocznie badaniu gazometrycznym krwi tętniczej stwierdzono: pH=7,31, pO2= 42mmHg, pCO2=72mmHg, HCO3- =24mmol/l. Wynik badania świadczy o występującej u chorego:
c. zasadowicy oddechowej częściowo wyrównanej
e. wynik badania jest prawidłowy
b. niewyrównanej kwasicy oddechowej
d. wyrównanej kwasicy oddechowej
a. kwasicy metabolicznej niewyrównanej
b. niewyrównanej kwasicy oddechowej
Do badań niezalecanych do wykonania przy podejrzeniu reumatoidalnego zapalenia stawów należy:
e. Transferyna
a. Stężenie kwasu moczowego
c. Przeciwciała przeciwko cytrolizowanym peptydom (ACPA)
d. Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
b. Czynnik reumatoidalny (IgM)
e. Transferyna
W obrazie klinicznym chłonkotoku występują:
b. objawy płynu w opłucnej
a. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
c. płyn opłucnowy jest mlecznobiały, bezwonny
e. nie stwierdza się kryształów cholesterolu
d. stężenie triglicerydów w płynie wynosi zwykle > 110 mg/dl
a. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
). Do grupy prątków niegruźliczych zaliczamy
e. M. tuberculosis, M. marinum, M. avium
a. M. kansasii, M. avium, M. marinum
d. M. marinum, M. kansasii, M. africanum
b. M. bovis, M. africanum, M. tuberculosis
c. M. avium, M. marinum, M. bovis
a. M. kansasii, M. avium, M. marinum
Czynnikiem ryzyka wystąpienia twardzinowego przełomu nerkowego jest występowanie przeciwciał
C. Przeciwko histonom H2/H3
D. Przeciwko natywnemu DNA
A. Przeciwko centromerom
E. Przeciwko topoizomerazie
B. Przeciwko RNA polimerazie Ill
B. Przeciwko RNA polimerazie Ill
Który z poniżej wymienionych zespołów polipowatości nie jest uwarunkowany genetycznie?
b. polipowatość młodzieńcza
e. zespół Gardnera
d. zespól Cronkhite-Canada
c. zespół Peutz-Jeghersa
a. zespól Cowdena
d. zespól Cronkhite-Canada
Do Izby Przyjęć zgłasza się 62-letni mężczyzna z powodu pierwszego w życiu napadu migotania przedsionków o nieznanym czasie trwania. W wywiadzie chory leczy się z powodu nadciśnienia tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, przed dwoma laty przebył zawał mięśnia sercowego i miał wówczas implantowany stent uwalniający lek do prawej tętnicy wieńcowej. Aktualna farmakoterapia: kwas acetylosalicylowy, statyna, inhibitor konwertazy angiotensyny. Obecnie pacjent bez bólu w klatce piersiowej, bez duszności, od około 2 tygodni zauważył obniżenie tolerancji wysiłku fizycznego (chory musi się jeden raz zatrzymać podczas wchodzenia na 3 piętro). RR 130/80, ASM ok 120/min, saturacja 97%, bez zastoju nad polami płucnymi, bez obrzęków obwodowych, bez innych odchyleń w badaniu fizykalnym. Wyniki podstawowych badań laboratoryjnych (morfologia, elektrolity, stężenie kreatyniny) w normie. Optymalne postępowanie obejmuje:
a. Dożylne podanie 5000 jednostek heparyny niefrakcjonowanej, kardiowersja elektryczna, bezterminowa kontynuacja leczenia doustnym antykoagulantem.
. Dożylne podanie 5000 jednostek heparyny niefrakcjonowanej, kardiowersja farmakologiczna, kontynuacja leczenia doustnym antykoagulantem przez 4 tygodnie.
b. Włączenie do terapii beta-blokera, rozpoczęcie leczenia doustnym antykoagulantem przez co najmniej 3 tygodnie przed próbą kardiowersji elektrycznej, po kardiowersji bezterminowa kontynuacja leczenia doustnym antykoagulantem.
e. Przyjęcie chorego do Szpitala w trybie nagłym
c. Włączenie do terapii beta-blokera w celu kontroli częstości rytmu komór. Brak wskazań do stosowania doustnych antykoagulantów. Kardiowersja jedynie w przypadku pogarszania się stanu pacjenta.
b. Włączenie do terapii beta-blokera, rozpoczęcie leczenia doustnym antykoagulantem przez co najmniej 3 tygodnie przed próbą kardiowersji elektrycznej, po kardiowersji bezterminowa kontynuacja leczenia doustnym antykoagulantem.
Dla rozpoznania umiarkowanego zwężenia zastawki aortalnej ocenianego w badaniu echokardiograficznym (UKG) typowe jest:
d. AVA>2.5 cm
e. AVA <0.5cm
c. AVA 0.5 -1.0 cm
b. AVA 1,0-1.5cm2
a. AVA 1,5-2,5cm
b. AVA 1,0-1.5cm2
Do Ostrych Zespołów Wieńcowych należy:
1)Dławica piersiowa niestabilna.
4)Sercowy Zespół X.
2)Dławica związana z mostkami mięśniowymi.
3)Dławica naczynioskurczowa.
5)Wszystkie prawidłowe.
1)Dławica piersiowa niestabilna.
Substancją która nie ma zastosowania w terapii uzależnienia od tytoniu jest:
a. Cytyzyna
e. Wareniklina
b. Nikotyna
d. Kodeina
c. bupropion
d. Kodeina
Choroby siatkówki są przeciwwskazaniem do leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów następującym lekiem:
c. Tocilizumabem
e. Abataceptem
d. Leflunomidem
b. Chlorochiną
a. Metotreksatem
b. Chlorochiną
Czynnikami nasilającymi ból w zapaleniu osierdzia nie jest:
D.pozycja siedząca z pochyleniem do przodu
A.pozycja leżąca
C.kaszel
B.ruchy tułowia
E.głęboki wdech
D.pozycja siedząca z pochyleniem do przodu
Do przyczyn wtórnego nadciśnienia tętniczego należy:
C POChP
E Choroba niedokrwienna serca
B Marskość wątroby
D Koarktacja aorty
A Choroba wrzodowa
D Koarktacja aorty

Powiązane tematy

Inne tryby