Fiszki

baza 192-207

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 54 Rozwiązywany: 67 razy
Colon
a. do transverse colon (colon transversus) od góry dochodzi gastrocolic lig. (lig. gastrocolicum) (od przodu)
e. free tenia (tenia libera) w obrebie okrężnicy wstępującej i zstępującej przebiega na przedniej powierzchni jelita
c. sigmoid colon (colon sigmoideum) w swojej krezce ma intersigmoid recess ( recessus intersigmoideus )
d. ascending colon (colon ascendens) kończy się left colic flexure(flexura coli sin.)(dex.)
b. tylko transverse colon (colon transversus) leży zewnątrzotrzewnowo (wewnątrzotrzewnowo)
e. free tenia (tenia libera) w obrebie okrężnicy wstępującej i zstępującej przebiega na przedniej powierzchni jelita
c. sigmoid colon (colon sigmoideum) w swojej krezce ma intersigmoid recess ( recessus intersigmoideus )
25. Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących przewodów trzustki:
d. ujście pancreatic duct( ductus pancreaticus) znajduje się w obrębie major duodenal papilla(papilla duodeni major)
e. accessory pancreatic duct ( ductus pancreaticus accesorius) drenuje sok trzustkowy m.in z tylno-dolnej części head of pancreas ( caput pancreatis) (przedniej i górnej części głowy trzustki+wyrostek haczykowaty)
c. ductus of head of pancreas( ductus capitis pancreatis ) przebiega w górnej częsci głowy trzustki ?????
b. w 80% przypadków pancreatic duct ( ductus pancreaticus ) uchodzi razem z bile duct ( ductus choledochus) do hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica) (50%) c. ductus of head of pancreas( ductus capitis pancreatis ) przebiega w górnej częsci
a. accessory pancreatic duct (ductus pancreaticus accesorius) krzyżuje od tyłu bile duct( ductus choledochus) (OD PRZODU)
d. ujście pancreatic duct( ductus pancreaticus) znajduje się w obrębie major duodenal papilla(papilla duodeni major)
26. Wybierz jedną lub więcej
e) lig.hepatogastricum jest częścią omentum minus
c) górny odcinek omentum maius odchodzący od curvatura maior ventriculi stanowi lig.gastrocolicum.
a) tzw.siodło żołądka nie jest pokryte otrzewną
b) ze względu na swój stosunek do otrzewnej cardiac part of stomach (pars cardiaca) stanowi mniej ruchomą część żołądka
d) lig.gastrosplenicum odchodzi od fundus ventriculi
e) lig.hepatogastricum jest częścią omentum minus
c) górny odcinek omentum maius odchodzący od curvatura maior ventriculi stanowi lig.gastrocolicum.
a) tzw.siodło żołądka nie jest pokryte otrzewną
30.Oceń poprawność stwierdzeń dotyczących stosunku stomach (ventriculus) do otrzewnej:
d. hepatogastric ligament (lig. hepatogastricum) jest częścią lesser omentum (omentum minus)
c. ze względu na swój stosunek do otrzewnej cardiac part of stomach ( pars cardiaca) stanowi mniej ruchową część żołądka
e. gastrosplenic ligament( lig. gastrosplenicum) odchodzi od fundus of stomach ( fundus ventriculi)
b. tzw. siodło żołądka nie jest pokryte otrzewną
a. górny odcinek greater omentum ( omentum majus) odchodzący od greater curvature of stomach ( curvatura major ventriculi) stanowi gastrocolic ligament ( lig. gastrocolicum)
d. hepatogastric ligament (lig. hepatogastricum) jest częścią lesser omentum (omentum minus)
b. tzw. siodło żołądka nie jest pokryte otrzewną
a. górny odcinek greater omentum ( omentum majus) odchodzący od greater curvature of stomach ( curvatura major ventriculi) stanowi gastrocolic ligament ( lig. gastrocolicum)
prostata
d. jest unaczyniony przez gałęzie pochodzące od tętnicy pęcherzowej górnej i tętnicy odbytniczej górnej
b. jest unerwiony czuciowo przez pudendal nerve (nervus pudendus)
a. apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
e. swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
c. leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
a. apex of prostate (apex prostatae) spoczywa na przeponie moczowo – płciowej
e. swoją podstawą łączy się z fundus of urinary bladder (fundus vesicae urinariae)
c. leży ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego
2. Inferior hypogastric plexus (plexus hypogastricus inferior):
b. powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
c. jest splotem wtórnym splotu intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
e. zawiera liczne włókna przywspółczulne pochodzące z vagus nerve (nervus vagus)
a. jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
d. ku górze przechodzi w: intermesenteric plexus (plexus intermesentericus)
b. powstaje z hypogastric nerves (nervi hypogastrici)
a. jest zasilany przez sacral splanchnic nerves (nervi splanchnici sacrales)
3. Wtórnie położone zaotrzewnowo są:
d. ascending colon (colon ascendens)
e. descending colon (colon descendens)
b. superior part of duodenum (pars superior duodeni)
a. transverse colon (colon transversum)
c. descending part of duodenum (pars descendens duodeni)
d. ascending colon (colon ascendens)
e. descending colon (colon descendens)
b. superior part of duodenum (pars superior duodeni)
5. Wybierz prawidłowe stwierdzenie
c. łechtaczka unaczyniona jest przez tętnicę maciczną
a. tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
d. do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
e. badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
b. erekcja wywołana jest przez włókna współczulne pochodzące ze splotu podbrzusznego dolnego
a. tętnica sromowa zewnętrzna jest odgałęzieniem tętnicy udowej
d. do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych i głębokich spływa chłonka z moszny lub warg sromowych większych
e. badaniem per rectum u kobiet można wybadać szyjkę macicy i dolną część trzonu macicy
poprawne odp:
c. inferior phrenic veins (vv. phrenicae inferiores) uchodzą do żyły wrotnej
a. umbilical vein (vena umbilicalis) w całości przekształca się w więzadło żylne.
b. splenic vein (vena splenica) łączy się z dolnymi żż. przełykowymi będącymi dopływami żż nieparzystych
e. hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
d. hepatic portal vein (vena portae hepatis) w więzadle wątrobowo- dwunastniczym leży ku przodowi od t. wątrobowej właściwej i przewodu żółciowego wspólnego
e. hepatic veins (vv.hepaticae) odbierają krew doprowadzaną do wątroby przez żyłę wrotną i tętnice wątrobową
poprawne odp:
a. inferior vesical artery (a. vesicalis inferior) pochodzi bezpośrednio z external iliac artery (a. iliaca externa)
d. włókna współczulne pochodzą z segmentów Th11- S2 spinal cord (medulla spinalis)
c. u mężczyzn jest położony głębiej i niżej niż u kobiet
b. szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną).
e. uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
b. szczyt maksymalnie wypełnionego pęcherza znacznie nad pubic symphysis (symphysis pubica) (do 5 cm nad nad sprzężną anatomiczną).
e. uszkodzenie lumbar part of spinal cord (pars lumbalis medullae spinalis) prowadzi do nietrzymania moczu
wybierz poprawne
e. cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
a. ovarian lig. (lig. ovarii proprium) rozpięte jest między horn of uterus (cornu uteri) a tubal extremity of ovary (extremitas tubaria ovarii)
c. suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
d. otrzewną pokrywającą trzon macicy nazywamy parametrium
b. jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
e. cardinal lig. of uterus (lig. cardinale uteri) łączy szyjkę macicy ze ścianą boczną miednicy mniejszej
c. suspensory lig. of ovary (lig. suspensorium ovarii) zawiera naczynia jajnikowe i autonomiczny splot jajnikowy
b. jajowody łączą jamę macicy z jamą otrzewnej
wybierz poprawne
d. blaszka tylna pochewki mięśnia prostego brzucha kończy się na semilunar line (linea semilunaris)
e. przyczep końcowy piramidalis muscle (musculus pyramidalis) jest na kości łonowej
a. deep inguinal ring (annulus inguinalis profundus) leży przyśrodkowo od naczyń nabrzusznych dolnych
c. superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
b. do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
c. superficial inguinal ring (annulus inguinalis superficialis) leży w obrębie rozcięgna mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha.
b. do tylnych mięśni brzucha zalicza się mm międzypoprzeczne boczne lędźwi
wybierz poprawne o bile duct
c. u swego końca rozszerza się wytwarzając hepatopancreatic ampulla (ampulla hepatopancreatica)
b. w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)
a. jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
e. powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)
d. jego część trzustkowa leży między head of pancreas (caput pancreatis) a horizontal part of dudenum (pars horizontalis duodeni)
b. w obrębie hepatoduodenal ligament (lig. hepatoduodenale) leży do przodu od hepatic portal vein (v. portae hepatis)
a. jego część zadwunastnicza leży do przodu od inferior vena cava (v. cava inferior)
e. powstaje z połączenia cystic duct (ductus cysticus) i common hepatic duct (ductus hepaticus communis)
co wchodzi w skład mięśni dna miednicy
c. internal obturator m . (m. obturator internus)
e. iliococcygeus m. (m. iliococcygeus)
b. coccygeus m. (m.coccygeus)
d. puborectalis m. (m. puborectalis)
a. piriformis m. (m. piriformis)
b. coccygeus m. (m.coccygeus)
d. puborectalis m. (m. puborectalis)
19. Rectal venous plexus (plexus venosus rectalis):
a. dla warstwy wewnętrznej charakterystyczne są tzw. kłębki żylne
d. składa się z 3 warstw
b. krew z górnej części splotu wpada do zlewiska hepatic portal vein (v. portae hepatis)
e. krew z dolnej części splotu odpływa do medial rectal veins (venae rectales mediales)
c. otacza górną część rectum (rectum)
b. krew z górnej części splotu wpada do zlewiska hepatic portal vein (v. portae hepatis)

Powiązane tematy

Inne tryby