Fiszki

Ryz 052022 2

Test w formie fiszek .
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 34 razy
Zarząd występuje w systemie
monistycznym
hybrydowym
dualistyczny
dualistyczny
Rada dyrektorów lub administrująca występuje w systemie
hybrydowym
monistycznym
dualistyczny
monistycznym
Opiera się na założeniu, że każdy członek BS, bez względu na wartość partycypacji w kapitałach własnych (udziału), dysponuje równoważnym głosem na walnym zgromadzeniu
Model kapitałowy
Model kapitałowo-osobowy
Model osobowy
Model osobowy
Wynikają z zobowiązaniowego charakteru większości umów (ubezpieczenia, kredytu, depozytu) dotyczących przyszłych okresów zawartych w umowie.
Funkcje właścicielskie
Funkcje zarządcze
Funkcje wobec klientów
Funkcje wobec klientów
Wynikają z prowadzenia bieżącej działalności instytucji o charakterze wykonawczym w stosunku do kluczowych decyzji właścicielskich.
Funkcje wobec klientów
Funkcje właścicielskie
Funkcje zarządcze
Funkcje zarządcze
Wiążą się z podejmowaniem kluczowych decyzji dotyczących działalności danej instytucji
Funkcje zarządcze
Funkcje właścicielskie
Funkcje wobec klientów
Funkcje właścicielskie
Proces podejmowania decyzji kredytowych w Banku wspierają komitety
wynagrodzen
kredytowe
zgodnosci
kredytowe
Polega na zbadaniu sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta,
wiarygodnosci kredytowa
ocena dochodowa
zdolnosc kredytowa
zdolnosc kredytowa
Obejmuje ocenę scoringową oraz ocenę informacji o historii kredytowej klienta pozyskanych z wewnętrznych oraz zewnętrznych baz danych
wiarygodnosci kredytowa
zdolnosc kredytowa
ocena dochodowa
wiarygodnosci kredytowa
Dodatkowym narzędziem oceny ryzyka kredytowego są
testy warunków skrajnych.
wskazniki ilosciowe
wskazniki jakosciowe
testy warunków skrajnych.
Względna oczekiwana strata, stosunek EL do EAD (%);
PD (ang. Probability of Default)
LAD (ang. Loss at Default)
RD (ang. Risk Density)
RD (ang. Risk Density)
Szacowana wartość ekspozycji w momencie wystąpienia zdarzenia default (kwota);
EAD (ang. Exposure at Default)
EL (ang. Expected Loss)
LGD (ang. Loss Given Default)
EAD (ang. Exposure at Default)
Oczekiwana strata (uwzględniająca prawdopodobieństwo zdarzenia default), w ujęciu kwotowym;
LGD (ang. Loss Given Default)
EAD (ang. Exposure at Default)
EL (ang. Expected Loss)
EL (ang. Expected Loss)
W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym Bank przywiązuje dużą wagę do oceny straty nieoczekiwanej. W tym celu wykorzystuje miarę
EAD (ang. Exposure at Default)
LAD (ang. Loss at Default)
RWA (ang. Risk Weighted Assets)
RWA (ang. Risk Weighted Assets)
Głównie zmiany dotyczyły obliczania zdolności kredytobiorców, a także wprowadzenia przez banki stałego poziomu oprocentowania na okres przynajmniej
15 lat.
10 lat.
5 lat.
5 lat.

Powiązane tematy

#.

Inne tryby