Fiszki

Histologia kolokwium 2 żeński i męski

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 312 Rozwiązywany: 1676 razy
Jądro spermatocytu II rzędu zawiera:
d. Brak prawidłowej odpowiedzi
C.1n chromosomów i 1c materiału genetycznego
B. 1n chromosomów i 2c materiału g enetycznego (żonkil 475)
A. 2n chromosomów i 1c materiału genetycznego
B. 1n chromosomów i 2c materiału g enetycznego (żonkil 475)
Funkcją komórek podporowych nie jest uwalnianie:
C. Relaksyny (żonkil 479)
D. Aktywiny
A. Estrogenów
B. Defensyn
C. Relaksyny (żonkil 479)
Zdanie fałszywe dotyczące jądra
A. Ma budowę płacikową
C. Zewnętrzną część błony białawej buduje tkanka włóknista
B. Miąższ tworzą kanaliki i komórki gruczołu śródmiąższowego
D. Komórki Leydiga mają receptory dla FSH (żonkil 479 pisze że fsh mają Sertoliego) leydiga mają dla LH
D. Komórki Leydiga mają receptory dla FSH (żonkil 479 pisze że fsh mają Sertoliego) leydiga mają dla LH
Osłonka pochwowa jądra:
B. Jej listek trzewny pokrywa jądro
D. d. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
C. Jej listek ścienny wyściela worek mosznowy
A. Składa się z dwóch listków pokrytych mezotelium
D. d. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Gruczoł krokowy:
A. Jego wydzielina jest słabo zasadowa
D. Estrogeny zwiększają aktywność wydzielniczą komórek gruczołowych
C. Wydzielina jest bogata w enzymy: hialuronidazę i fibrynolizynę
B. Komórki wykazują wysoką aktywność alkalicznej fosfatazy
C. Wydzielina jest bogata w enzymy: hialuronidazę i fibrynolizynę
Crossing-over spermatocytów I rzędu zachodzi w stadium profazy o nazwie:
D. Diploten
B. Zygoten
C. Pachyten
A. Leptoten
C. Pachyten
Zdanie fałszywe dotyczące spermatogenezy:
B. Składa się z 3 etapów
D. BiC
A. Rozpoczyna się około 5 roku życia
C. W czasie tego procesu zachodzą podziały mitotyczne, mejoza i różnicowanie
A. Rozpoczyna się około 5 roku życia
Kapacytacja czyli uzdatnianie plemników polega na:
D. ABC
A. Rozłożeniu glikokoniugatów główki plemnika
C. Rozproszeniu wieńca promienistego komórki jajowej
B. Uwolnieniu enzymów akrosomalnych
A. Rozłożeniu glikokoniugatów główki plemnika
Wskaż stwierdzenie/a prawidłowe:
C. Produkcja estrogenów wymaga współdziałania dwóch populacji komórek pęcherzyków jajnikowych
A. Wszystkie pęcherzyki jajnikowe pierwotne znajdujące się w korze jajnika dojrzewają w okresie reprodukcyjnym kobiety
B. Wszystkie pęcherzyki Graafa po owulacji przekształcają się w ciałka żółte
D. BiC
C. Produkcja estrogenów wymaga współdziałania dwóch populacji komórek pęcherzyków jajnikowych
W ścianie pochwy:
C. W nabłonku największymi, wielokątnymi komórkami o kwasochłonnej cytoplazmie, z jądrami pyknotycznymi są komórki warstwy powierzchniowej (sawik str. 700)
A. Poza występującym u części kobiet gruczołem krokowym żeńskim błona śluzowa nie posiada własnych gruczołów
D. A i C
B. Nie występuje warstwa okrężna mięśni gładkich (Żonkil str.515)
D. A i C
W czasie cyklu jajnikowego, w wyniku wzrostu stężenia estrogenów we krwi, następuje na drodze ujemnego sprzężenia zwrotnego hamowanie wydzielania przez przysadkę mózgową:
C. FSH-RH
D. A i C
A. Lutropiny
B. Folitropiny
B. Folitropiny
W łożysku ludzkim bezpośrednio od płyty kosmówkowej odchodzą:
A. Kosmki trzeciorzędowe
B. Przegrody łożyskowe
C. Pnie kosmkowe
D. Kosmki końcowe
C. Pnie kosmkowe
Wskaż zdanie/a prawdziwe:
B. Doczesna powstaje na początku ciąży z błony śluzowej i podśluzowej macicy
A. W zrębie jajnika rozrzucone są komórki endokrynowe produkujące estrogeny (sawik gruczoł ł śródmiąższowy)
C. Wydzielina komórek nabłonka błony śluzowej jajowodu bierze udział w uzdatnianiu plemników
D. A i B
D. A i B
W czasie zapłodnienia, w adhezji plemnika do oocytu biorą udział:
A. Ziarna korowe osłonki przejrzystej
B. Integryny i CD9 znajdujące się w błonie komórek ziarnistych otaczających oocyt (nie wiem kto zaznaczał
D. B i C
C. Glikoproteiny ZP2 i ZP3 znajdujące się w osłonce przejrzystej (wg sawika - “pełnią funkcje receptorów wiążących odpowiednie receptory główki plemnika prowadząc do jej adhezji w czasie zapłodnienia
C. Glikoproteiny ZP2 i ZP3 znajdujące się w osłonce przejrzystej (wg sawika - “pełnią funkcje receptorów wiążących odpowiednie receptory główki plemnika prowadząc do jej adhezji w czasie zapłodnienia
Błona mięśniowa jajowodu, kurcząc się, wywołuje ruchy perystaltyczne, nasilają się one:
D. Niezależnie od stężenia hormonów płciowych
C. W fazie lutealnej
A. Pod wpływem progesteronu
B. Pod wpływem estrogenu
B. Pod wpływem estrogenu

Powiązane tematy

Inne tryby