Fiszki

Histologia kolokwium 2 żeński i męski

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 312 Rozwiązywany: 3735 razy
Pęcherzyki jajnikowe pierwotne składają się m.in. z:
D. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
A. Oocytu II rzędu
B. Płaskich komórek otaczających pęcherzyk
C. Osłonki przejrzystej
B. Płaskich komórek otaczających pęcherzyk
Który z hormonów przysadki mózgowej pełni dominującą rolę w procesie rozwoju pęcherzyków jajnikowych:
D. B-estradiol
A. GnRH
B. FSH
C. LH
B. FSH
Warstwa zewnętrzna osłonki pęcherzykowej składa się z:
D. Brak prawidłowej odpowiedzi
B. Glikoprotein takich jak ZP1 lub ZP4
C. Fibroblastów i mięśni gładkich
A. Licznych komórek endokrynowych
C. Fibroblastów i mięśni gładkich
Ściana jajowodu jest zbudowana z
C. Błony śluzowej i mięśniowej
B. Błony śluzowej, mięśniowej i surowiczej
A. Błony śluzowej, podśluzowej i mięśniowej
D. Błony śluzowej, podśluzowej, mięśniowej i surowiczej
B. Błony śluzowej, mięśniowej i surowiczej
Procesowi atrezji może ulegać pęcherzyk:
A. Pierwotny
D. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
C. Tylko dojrzewający
B. Wtórny
D. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Dokończenie II podziału mejotycznego oocytu następuje:
B. Tuż przed owulacją
D. Na etapie pęcherzyków pierwotnych
A. Pomiędzy pęcherzykiem wzrastającym a dojrzewającym
C. Po procesie zapłodnienia
C. Po procesie zapłodnienia
Znajdujące się w ciałku żółtym komórki luteinowe powstają z:
D. Komórek wieńca promienistego
B. Komórek wewnętrznej warstwy osłonki pęcherzyka
C. Osłonki przejrzystej
A. Komórek ziarnistych
A. Komórek ziarnistych
Wskaż zdanie prawdziwe na temat jajowodów:
B. Nabłonek pokrywający błonę śluzową składa się wyłącznie z urzęsionych komórek sześciennych (+ Wydzielnicze
A. Najczęstszym miejscem zapłodnienia jest cieśń (bańka)
C. Jajowód szczelnie przylega do jajnika
D. Brak prawidłowej odpowiedzi
D. Brak prawidłowej odpowiedzi
Podwzgórze będące elementem osi hormonalnej wpływa na przysadkę mózgową poprzez wydzielanie:
C. LH
A. GnRH
D. FSH i LH
B. FSH
A. GnRH
Ile mniej więcej płacików znajduje się w każdym jądrze?
B. 25
C. 250
D. 500
A. 1-4
C. 250
Testosteron w jądrach jest produkowany przez:
D. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
A. Spermatocyty I rzędu
C. Komórki Sertoliego
B. Komórki Leydiga
B. Komórki Leydiga
Najbardziej przypodstawnie w nabłonku kanalików nasiennych możemy zlokalizować:
C. Spermatocyty II rzędu
A. Spermatogonia
B. Spermatocyty I rzędu
D. Plemniki
A. Spermatogonia
Proces, w którym następuje różnicowanie spermatyd do plemników nazywamy:
D. D. Brak prawidłowej odpowiedzi
B. Spermiogenezą
C. Spermiacją
A. Spermatogenezą
B. Spermiogenezą
Zwiększenie rozmiarów i masy tkanki w wyniku wzrostu masy substancji międzykomórkowej nazywamy:
A. Akrecją
D. Hipertrofią
C. Atrofią
B. Aplazją
A. Akrecją
Limit Hayflika odnosi się do: a
A. Minimalnej ilości DNA ulegającego replikacji
B. Ilość DNA mogącej podlegać metylacji
C. Maksymalnej liczby podziałów komórkowych
D. Brak prawidłowej odpowiedzi
C. Maksymalnej liczby podziałów komórkowych

Powiązane tematy

Inne tryby