Fiszki

Histologia kolokwium I oddechowy skóra i endokrynowy

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 305 Rozwiązywany: 2429 razy
Wskaż prawidłową informację:
C. Małokomórkowe neurony wydzielnicze, których aksony tworzą drogę guzowo-lejkową produkują wazopresynę
A. Sygnały nerwowe wysyłane z podwzgórza do rdzenia przedłużonego, a stąd do jąder nerwu błędnego (układ współczulny) przyśpiesza pracę serca
D. Wszystkie informacje są nieprawidłowe
B. Wielokomórkowe neurony wydzielnicze przednich jąder podwzgórza syntetyzują liberyny i statyny
D. Wszystkie informacje są nieprawidłowe
Wskaż zdanie prawidłowe o hormonach wydzielanych przez przysadkę gruczołową:
D.AB
B. Lipotropina działa na komórki tłuszczowe pobudzając lipolizę
C. Melanotropina wpływa na melanocyty i hamuje powstanie przebarwienia skóry
A. Syntezę tyreotropiny pobudza tyreoliberyna
D.AB
B. Lipotropina działa na komórki tłuszczowe pobudzając lipolizę
A. Syntezę tyreotropiny pobudza tyreoliberyna
Wazopresyna
D. A,BiC
C. Współdziała z oksytocyną wpływając na wytwarzanie trwałych więzi i relacji międzyludzkich +
B. Powoduje poprzez rozkurcz miocytów naczyń spadek ciśnienia krwi (nwm ale wychodzi na to że fałsz)
A. W wyższych stężeniach działa na receptory V2 komórek mięśni gładkich tętnic (falsz)
C. Współdziała z oksytocyną wpływając na wytwarzanie trwałych więzi i relacji międzyludzkich +
,, W większych stężeniach ADH (wazopresyna) działa na receptory V1 komórek mięśni gładkich tętnic, podnosząc ciśnienie krwi i jest wtedy nazywany wazopresyną. Hormon ten, działając z oksytocyną, jest odpowiedzialny również za wytwarzanie trwałych więzi między osobami różnej płci’’ - Sawik s. 469, 470
Enzymem biorącym udział w przekształceniu serotoniny do n-acetyloserotoniny jest:
D. Syntaza n-acetyloserotoninowa
B. N-acetylotransferaza
C. Metylotransferaza homocysteinowa
A. Dekarboksylaza L-tryptofanu
B. N-acetylotransferaza
Elementem odpowiedzialnym za cykliczny rytm okołodobowy jest jądro:
C. Brzuszno-pośrodkowe
D. Podwzgórzowe tylne
B. Nadwzrokowe
A. Nadskrzyżowaniowe
A. Nadskrzyżowaniowe
Etap endokrynowy syntezy hormonów nie obejmuje:
C. Powstawania i uwalnianie czynnych hormonów
A. Syntezreoglobuliny
B. Jodowania tyreoglobulinyy ty
D.AB
A. Syntezreoglobuliny
B. Jodowania tyreoglobulinyy ty
D.AB
Komórki główne gruczołów przytarczycznych:
B. Posiadają na swojej powierzchni receptory wrażliwe na jony wapnia +1
C. Stanowią zrąb gruczołów przytarczycznych
D.AB
A. Klasyfikuje się na jasne-s prawne wydzielnicze i ciemne-komórki spoczynkowe
B. Posiadają na swojej powierzchni receptory wrażliwe na jony wapnia +1
Gruczolaki przytarczyc:
D. AC
C. Przejawiają się występowaniem kamicy nerkowej i bólami kości
A. Wydzielają PTH
B.Prowadzą do niszczenia kości przez osteoblasty
D. AC
C. Przejawiają się występowaniem kamicy nerkowej i bólami kości
A. Wydzielają PTH
Cechą charakterystyczną komórek podporowych okolicy węchowej jest posiadanie:
B. Rzęsek o układzie mikrotubul 9*2 + 0
A. Rzęsek o układzie mikrotubul 9*2 + 2
C. Mikrokosmków
D. Gładkiej powierzchni wolnej
C. Mikrokosmków
Więzadło głosowe zbudowane jest z włókien:
C. Elastynowych o przebiegu prostopadłym
B. . Sprężystych o przebiegu równoległym
D. Siateczkowych o przebiegu równoległym
A. Kolagenowych o przebiegu prostopadłym
B. . Sprężystych o przebiegu równoległym
Kieszonka krtaniowa to:
B. Szczelina pomiędzy fałdem głosowym i przedsionkowym
A. Struktura wysłana nabłonkiem walcowatym oddechowym
C. Struktura zawierająca gruczoły surowiczo-śluzowe
D. A,BiC
B. Szczelina pomiędzy fałdem głosowym i przedsionkowym
A. Struktura wysłana nabłonkiem walcowatym oddechowym
C. Struktura zawierająca gruczoły surowiczo-śluzowe
D. A,BiC
Gruczoły surowicze w błonie śluzowej okolicy węchowej mają za zadanie:
B. Wydzielanie lizozymu i IgA
C.AB
D. Brak poprawnej odpowiedzi
A. Wydzielanie białka OBP transportującego cząsteczki zapachowe do receptorów błonowych
B. Wydzielanie lizozymu i IgA
C.AB
A. Wydzielanie białka OBP transportującego cząsteczki zapachowe do receptorów błonowych
Pasmo węchowe wytwarzane jest przez:
C. Aksony komórek mitralnych
B. Aksony komórek węchowych
D. Komórki podporowe
A. Dendryty komórek węchowych
C. Aksony komórek mitralnych
Mukowiscydoza związana jest z mutacją genu kodującego białko CFTR w wyniku której:
C. Dochodzi do odpływu wody z powierzchni nabłonka
D. A,BiC
B. Następuje stały dopływ jonów Na+ przez swoiste kanały jonowe
A. CFTR nie pompuje jonów Cl- na zewnątrz komórki
C. Dochodzi do odpływu wody z powierzchni nabłonka
D. A,BiC
B. Następuje stały dopływ jonów Na+ przez swoiste kanały jonowe
A. CFTR nie pompuje jonów Cl- na zewnątrz komórki

Powiązane tematy

Inne tryby