Fiszki

ULITL 2022

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 69 Rozwiązywany: 864 razy
Kryterium, które można przyjąć przy zakwalifikowaniu informacji do górnej i dolnej części tablicy SWOT(czym różnią się strony silne i szanse oraz słabe strony i zagrożenia) jest m.in.:
mocne i słabe strony to czynniki zależne od nas
obydwie odpowiedzi są prawidłowe
mocne i słabe strony to cechy stanu obecnego-teraźniejszość
obydwie odpowiedzi są prawidłowe
Metoda oceny jakości drzew VTA to metoda:
akustyczna
elektryczna
wizualna
wizualna
Całkowite spęcznienie objętościowe drewna sosnowego wynosi
nieco poniżej 20%
nieco ponad 12%
6%-8%
nieco ponad 12%
Czym różni się penetrometr statyczny od dynamicznego?
w penetrometrze statycznym ustawiamy znormalizowany stożek penetrometryczny w stałej w stałej pozycji w glebie
w penetrometrze dynamicznym dynamicznie oddziałujemy na znormalizowany stożek penetrometryczny który wprowadzamy w glebę
w penetrometrze statycznym stabilizujemy znormalizowany stożek penetrometryczny podczas pomiaru w glebie
w penetrometrze dynamicznym dynamicznie oddziałujemy na znormalizowany stożek penetrometryczny który wprowadzamy w glebę
Rewitalizacja lub likwidacja plantacji wierzby na cele energetyczne związana jest z usuwaniem z powierzchni 1ha karp korzeniowych w ilości
ok 20 000szt
ok 200szt
ok 2 000szt
ok 20 000szt
CooRecorder to:
urządzenie do badania gęstości drewna w stanie jego maksymalnego spęcznienia
przyrząd do pomiaru wilgotności drewna
program komputerowy służący do pomiaru szerokości przyrostów rocznych i stref drewna późnego
program komputerowy służący do pomiaru szerokości przyrostów rocznych i stref drewna późnego
Sortowanie nasion przez automat do skaryfikacji żołędzi opracowany w Zakładzie Mechanizacji Prac Leśnych odbywa się na podstawie:
ocenie stopnia mumifikacji
pomiaru średnicy w miejscu skaryfikacji
pomiaru długości żołędzi
ocenie stopnia mumifikacji
Co to jest i czym się zajmuje terramechanika?
nauka o wzajemnym oddziaływaniu układów jezdnych maszyn i podłoża
nauka o wzajemnym oddziaływaniu układów wielokołowych w maszynach
nauka o glebie
nauka o wzajemnym oddziaływaniu układów jezdnych maszyn i podłoża
Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w maszynie do likwidacji plantacji wierzbowych opracowanej w Zakładzie Mechanizacji Prac Leśnych jest zastosowanie:
napędu pneumatycznego
dwóch pionowych rotorów frezujących
napędu hydrokinetycznego
dwóch pionowych rotorów frezujących
Przy dezynsekcji mikrofalowej drewna:
drewno ma większą temperaturę niż zwalczany owad
drewno ma niższą temperaturę niż zwalczany owad
drewno ma taką samą temperaturę jak zwalczany owad
drewno ma niższą temperaturę niż zwalczany owad
Prawdopodobieństwo uszkodzenia odnowień podczas pozyskiwania drewna technologiami ręczno-maszynowymi jest:
wyższe w przypadku dociągania do szlaku drewna nieokrzesanego
nie stwierdza się żadnych różnic między dwoma sposobami dociągania
wyższe w przypadku dociągania do szlaku drewna okrzesanego
wyższe w przypadku dociągania do szlaku drewna nieokrzesanego
Nieistotne różnice między wartościami prawdopodobieństwa zniszczenia i uszkodzeń odnowień stwierdzono w :
nalocie
całym odnowieniu
podroście
nalocie
Jaka jest łączna powierzchnia pożarzyska z 1992 roku na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie i ościennych nadleśnictw
9 000ha
900ha
18 000ha
9 000ha
Do czego służy penetrometr?
do określania oporu wciskania znormalizowanego wgłębnika w glebę
do określenia głębokości wciskania znormalizowanego wgłębnika w glebę
do określania głębokości deformacji podłoża po przejeździe maszyny
do określania oporu wciskania znormalizowanego wgłębnika w glebę
Jakie dane są niezbędne aby obliczyć gęstość bezwzględną drewna wałka składowanego w stosie?
średnicę środkową, długość oraz masę wałka, grubość kory i jej udział masowy, wilgotność i skurcz drewna
średnicę środkową, długość oraz masę wałka grubość kory i jej udział masowy, wilgotność drewna i kory
masę i objętość wałka
średnicę środkową, długość oraz masę wałka, grubość kory i jej udział masowy, wilgotność i skurcz drewna

Powiązane tematy

Inne tryby