Fiszki

Psychiatria 2022 ZIMA

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 1037 razy
Zarejestrowana maksymalna dobowa dawka olanzapiny w leczeniu chorych na schizofrenię wynosi
15mg
10mg
20mg
30mg
5mg
20mg
Do neuroleptyków II generacji nie należy
Sertindol
Ziprazidon
Sulpiryd
Amisulpryd
Olanzapina
Sulpiryd
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w tzw. trybie wnioskowym określa:
Artykuł 22 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
50 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 29 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 51 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 23 ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 29 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Charakterystycznym objawem zespołu Hakima nie jest:
niedowład spastyczny
nietrzymanie moczu
szybkie narastanie otępienia
stopniowe narastanie otępienia
ataksja
szybkie narastanie otępienia
Ryzyko centralnej mielonolizy mostu u pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym istnieje w przypadku zbyt szybkiego wyrównania niedoborów
tiaminy
potasu
glukozy
magnezu
sodu
sodu
Jednoczesne występowanie sprzecznych dążeń, często występujące w schizofrenii to:
Abulia
Awolicja
Akatyzja
Ambitendencja
Anergia
Ambitendencja
Utrata zainteresowań oraz zaprzestanie wszelkich działań będących źródłem przyjemności to objaw:
apatii
urojeń
anhedonii
abulii
psedudoomamów
anhedonii
Wskazaniem do hospitalizacji osoby z zaburzeniami odżywiania są
niekontrolowane objawy bulimiczne
współistniejące zaburzenia depresyjne
Niska masa ciała (BMI <16) lub spadek masy ciała więcej niż 25% masy należnej
Wszystkie wymienione
poważne powikłania somatyczne
Wszystkie wymienione
Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia zaburzeń świadomości NIE jest:
Przegrzanie
Choroba somatyczna
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Depresja w wywiadzie
Zakażenie układu moczowego
Depresja w wywiadzie
52-letnia kobieta, od roku zmiana zachowania, współwystępujące objawy zespołu depresyjnego, kilkukrotne omdlenia ortostatyczne, drżenie parkinsonowskie halucynacje wzrokowe. Po podaniu niedużej dawki haloperidolu wystąpiły nasilone objawy pozapiramidowe. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
Otępienie z ciałami Lewy’ego
Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera
Depresja psychotyczna
Schizofrenia paranoidalna
Choroba Parkinsona
Otępienie z ciałami Lewy’ego
Kryterium czasowym rozpoznania uporczywych zaburzeń urojeniowych jest okres:
3 miesiące
1 miesiąc
6 miesięcy
2 lat
12 miesięcy
3 miesiące
Charakterystycznym elementem obrazu klinicznego autyzmu dziecięcego nie jest:
Powtarzalne i stereotypowe schematy zachowań
Powtarzalne i stereotypowe wzorce zainteresowań
Deficyty w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
Zaburzenie rozwoju mowy
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Lekiem psychostymulującym stosowanym w ADHD jest
Kwas walproinowy
Węglan litu
Risperidon
Sertralina
Metylofenidat
Metylofenidat
Zaznacz prawidłowe zdanie o tikach
Są to skomplikowane rytuały mające na celu redukcję lęku wynikającego z przeżywanych myśli natrętnych
Są to krótkotrwałe, mimowolne ruchy i/lub wokalizacje, które często pojawiają się w tzw. “rzutach
Tiki są podległe woli pacjenta i sprawiają mu przyjemność
Tiki są charakterystycznym objawem depresji
W leczeniu tyków wykorzystuje się biorezonans xdd oraz komorę normobaryczną
Są to krótkotrwałe, mimowolne ruchy i/lub wokalizacje, które często pojawiają się w tzw. “rzutach
Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój w zakresie ekspresji językowej (mowy) wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia stanowi objaw kryterialny
Tików
Jadłowstrętu psychicznego
Autyzmu dziecięcego
Zespołu Aspergera
ADHD
Autyzmu dziecięcego

Powiązane tematy

Inne tryby