Fiszki

Psychiatria 2021 I z pliku

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 57 Rozwiązywany: 895 razy
Lekarz może zalecić zastosowanie przymusu bezpośredniego (nie dotyczy przedłużenia unieruchomienia) w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż: Wybierz jedną odpowiedź:
1 godzina
3 godziny
4 godziny
2 godziny
6 godzin
4 godziny
Zespół Charlesa - Bonneta charakteryzuje się występowaniem żywych omamów: Wybierz jedną odpowiedź:
Dotykowych
Węchowych
Wzrokowych
Cenestetycznych
Smakowych
Wzrokowych
Do neuroleptyków nie zaliczamy: Wybierz jedną odpowiedź:
Arypiprazolu
Haloperidolu
Olanzapiny
Kwetiapiny
Sertraliny
Sertraliny
Fałszywe przekonanie o niezwykłych możliwościach i talentach to podstawa urojeń: Wybierz jedną odpowiedź:
Wielkościowych
Ksobnych
Nihilistycznych
Żadne z powyższych prawdziwe
Prześladowczych
Wielkościowych
Który z wymienionych nie jest czynnikiem ryzyka samobójstwa: Wybierz jedną odpowiedź:
Uzależnienie od alkoholu, narkotyków
Brak wsparcia społecznego, choroba przewlekła
Konflikty z prawem, samotność
Wszystkie powyższe czynniki są związane ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa
Depresja, Psychoza
Wszystkie powyższe czynniki są związane ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa
Kwestionariusz SCID-5 jest Ustrukturalizowanym Wywiadem Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5. Zaburzenie charakteryzujące się zmiennym obrazem samego siebie, silnymi wahaniami nastroju oraz bardzo emocjonalnymi związkami interpersonalnymi to:
Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości
Narcystyczne zaburzenie osobowości
Zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline)
Unikowe zaburzenie osobowości
Schizotypowe zaburzenie osobowości
Zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline)
Kwetiapina to Wybierz jedną odpowiedź:
d. Stabilizator nastroju
b. Środek poprawiający koncentrację
a. Lek przeciwpsychotyczny
c. Lek przeciwdepresyjny
e. Odpowiedzi a i d są prawidłowe
e. Odpowiedzi a i d są prawidłowe
Do psychiatrycznej Izby przyjęć dowieziono pacjenta, ponieważ rodzina zaniepokoiła się jego zachowaniem. Od kilku tygodni nie śpi w nocy, wydał całą wypłatę na dewocjonalia, rozwiesza krzyże w domu, prowadzi samorozmowy, zaczepia przypadkowych przechodniów. Przestał chodzić do pracy. Twierdzi, że Bóg go wybrał, ma zbawić świat, nawrócić ludzkość. W rozmowie skraca dystans, nastrój jest wzmożony z tendencją do drażliwości, spiętrzania afektu, okresowo wulgarny. Nie obserwowano zachowań które miałoby stwarzać bezpośrednie zagrożenie kogokolwiek. Dotychczas leczony od kilku lat nieregularnie z powodu depresji. Zaproponowano pacjentowi hospitalizację na którą nie wyraził zgody. Co należy zrobić?
d. Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ ma rozpoznaną chorobę psychiczną
c. Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną
b. Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 24 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną
e. Brak wystarczających danych do podjęcia decyzj
a. Pacjent nie zgadza się na hospitalizację, brak podstaw do przyjęcia Pacjenta bez zgody- należy wypisać go do domu
a. Pacjent nie zgadza się na hospitalizację, brak podstaw do przyjęcia Pacjenta bez zgody- należy wypisać go do domu
Do schorzeń somatycznych, którym mogą towarzyszyć zaburzenia psychotyczne zaliczamy:
e. Wszystkie
a. Nowotwory mózgu
c. Padaczkę
b. Choroby demielinizacyjne
d. A i B
e. Wszystkie
Drażniące działanie alkoholu może stać się powodem uszkodzenia między innymi następujących narządów:
b. Gardła
d. Żołądka
a. Jamy ustnej
e. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
c. Przełyku
e. Wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Dziewczynka lat 5 prezentuje w opinii matki zaburzenia zachowania mające związek z czasem spędzanym u ojca (rodzice po rozwodzie). Dziewczynka zazwyczaj jest poddenerwowana po powrocie od ojca, ma obniżoną tolerancję frustracji, chodzi w kółko, macha rączkami. Chodzi po domu z zabawkowym telefonem i powtarza wielokrotnie całe zdania, które prawdopodobnie zasłyszała w domu u ojca. Zbiera kamienie. Często przytula się do obcych ludzi na ulicy. Podczas zabawy, gdy jej propozycja jest odrzucona, odchodzi i zajmuje się sama sobą. Ma według matki bardzo dużo koleżanek, ale nigdy nie wykazuje chęci ich odwiedzenia, spotyka się z nimi wyłącznie ze względu na to, że matka bierze ją ze sobą do znajomych, którzy mają dzieci. Jaka hipoteza diagnostyczna byłaby najbardziej prawdopodobna u tej dziewczynki: Wybierz jedną odpowiedź:
e. Zaburzenia emocjonalne spowodowane rozwodem rodziców
b. Zaburzenia zachowania
d. Zespół stereotypowych zachowań rozpoczynających się w dzieciństwie
c. Depresja młodzieńcza egzogenna
a. Całościowe zaburzenia rozwojowe
a. Całościowe zaburzenia rozwojowe
Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Metal State Examination, MMSE) to metoda przesiewowa przeznaczona do badania: Wybierz jedną odpowiedź:
b. Zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
a. Zaburzeń afektywnych jednobiegunowych
d. Zaburzeń obsesyjnych
c. Zaburzeń poznawczych
e. Zaburzeń osobowości
c. Zaburzeń poznawczych
Kryterium czasowym rozpoznania schizofrenii wg kryteriów ICD 10 jest okres: Wybierz jedną odpowiedź:
a. 1 miesiąca
e. Nie ma takiego kryterium
b. 2 miesięcy
c. 3 miesięcy
d. 6 miesięcy
a. 1 miesiąca
Zespół Amnestyczny Korsakowa to zaburzenie wywołane niedoborem tiaminy (witaminy B1), związane z długotrwałym nadużywaniem: Wybierz jedną odpowiedź:
O c. Konopii indyjskich
O e. Halucynogenów
O a. Amfetaminy
O d. Opiatów
O b. Alkoholu
O b. Alkoholu
Lekiem działającym głównie na przekaźnictwo noradrenergiczne jest: Wybierz jedną odpowiedź:
e. Żaden z powyższych
b. Sertralina
a. Fluoksetyna
c. Escitalopram
d. Mianseryna
d. Mianseryna

Powiązane tematy

Inne tryby