Fiszki

Psychiatria 2021 II

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 47 Rozwiązywany: 709 razy
1. Zaburzenia treści myślenia syntymiczne z zespołem depresyjnym są urojenia : Wybierz jedną odpowiedź:
e. Zazdrość
d. Posłannictwa
c. Oddziaływania
b. Nihilistyczne
a. Prześladowcze
b. Nihilistyczne
U 5-letniej dziewczynki w przebiegu choroby infekcyjnej z wysoka gorączką wystąpiły: zaburzenia orientacji, omamy wzrokowe, krótkotrwałe urojenia, niezwykła wrażliwość na sugestię. Objawy miały falujący przebieg, z większym nasileniem w godzinach wieczornych. Opisany zespól psychopatologiczny to:
a. Zespół splątaniowy
c. Amentia infectosa
e. Żaden z wymienionych
b. Stan pmroczny
d. Zespół majaczeniowy
d. Zespół majaczeniowy
3. U 16-letniej dziewczynki z epizodem manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej jako pierwszy lek należałoby włączyć: Wybierz jedną odpowiedź:
e. Sertralinę
b. Arypiprazol
c. Klozapinę
a. Kwas walproinowy
d. Pernazynę
b. Arypiprazol
Depresja poschizofreniczna, to odmiana depresji, która:
a. Może pojawić się u pacjentów, którzy zostali wyleczeni ze schizofrenii, a następnie zaczęli chorować na depresję
b. Może występować w przebiegu schizofrenii po przebyciu ostrego epizodu schizofrenii
c. Jest to jeden z epizodów chorobowych w przebiegu zaburzenia schizoafektywnego
d. Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
e. Wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne
b. Może występować w przebiegu schizofrenii po przebyciu ostrego epizodu schizofrenii
9. Do której z grup leków zalicza się duloksetynę? Wybierz jedną odpowiedź:
c. RIMA
a. NARI
d. SNRI
b. NaSSA
e. SSRI
d. SNRI
10. Typowe objawy złośliwego zespołu neuroleptycznego to: Wybierz jedną odpowiedź:
d. Leukocytoza, wzrost aktywności fosfokinazy kreatynowej i mioglobinuria
e. Wszystkie
b. Wzrost temperatury ciała i bladość powłok skórnych
a. Zaburzenia świadomości
c. Zmiany ciśnienia krwi i tachykardia
e. Wszystkie
Który z poniższych objawów jest najmniej prawdopodobnym objawem prodromalnym stanu majaczeniowego (delirium)? Wybierz jedną odpowiedź:
a. Agitacja
e. Dezorientacja
d. Nadwrażliwość na dźwięki
c. Nadwrażliwość na światło
b. Amnezja
b. Amnezja
12. Schorzenie, w którym występują uporczywe zaburzenia nastroju trwające co najmniej dwa lata to: Wybierz jedną odpowiedź:
a. Choroba afektywna dwubiegunowa
c. Dystymia
e. Zaburzenie schizotypowe
d. Zaburzenie schizoafektywne
b. Paranoja
c. Dystymia
13. Usystematyzowane urojenia są dominującym objawem w zespole: Wybierz jedną odpowiedź:
d. Otępiennym
c. Paranoicznym
a. Paranoidalnym
b. Hebefrenicznym
e. Żadnym z wymienionych
c. Paranoicznym
14. Który z wymienionych leków przeciwpsychotycznych wymaga regularnej kontroli układu białokrwinkowego? Wybierz jedną odpowiedź:
e. Paliperidon
d. Risperidon
c. Olanzapina
b. Klozapina
a. Chlorpromazyna
b. Klozapina
15. Przykładem zaburzeń psychicznych, będących formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie, które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji jest: Wybierz jedną odpowiedź:
a. Depresja lękowa
e. Duża depresja
b. Zespół stresu pourazowego
d. Zespół lęku panicznego
c. Fobia społeczna
b. Zespół stresu pourazowego
16. Które z poniższych nie należy do urojeń oddziaływania ze strony innych osób? Wybierz jedną odpowiedź:
d. Odciąganie myśli
c. Narzucanie odczuć
e. Powodowanie doznań somatycznych
b. Narzucanie czynności
a. Spostrzeżenie urojeniowe
a. Spostrzeżenie urojeniowe
17. Objawy zaburzenia schizotypowego nie obejmują: Wybierz jedną odpowiedź:
b. Anhedonii
c Dziwnego lub ekscentrycznego zachowania
d. Skłonności do społecznego wycofywania się
e. Splątania toku myślenia
a. Chłodnego lub niedostosowanego afektu
e. Splątania toku myślenia
18. lekiem normotymicznym nie jest: Wybierz jedną odpowiedź:
b. Haloperidol
e. Olanzapina
c. Karbamazepina
a. Lit
d. Lamotrygina
b. Haloperidol
20. Fałszywy sąd realizujący występuje w: Wybierz jedną odpowiedź:
c. Omamach
a. Złudzeniach
d. Omamach rzekomych
e. Prawidłowa jest odpowiedź c i d
b. Złudzeniach optycznych
e. Prawidłowa jest odpowiedź c i d

Powiązane tematy

Inne tryby