Fiszki

ULiTL URK

Test w formie fiszek Pomoc.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 192 razy
Kryterium, które można przyjąć przy zakwalifikowaniu informacji do górnej i dolnej części tablicy SWOT (czym różnią się strony silne i szanse oraz słabe strony i zagrożenia) jest m.in.:
obydwie odpowiedzi są prawidłowe
mocne i słabe strony to cechy stanu obecnego – teraźniejszość
mocne i słabe strony to czynniki zależne od nas
obydwie odpowiedzi są prawidłowe
Metoda oceny jakości drzew VTA to metoda:
Wizualna
Akustyczna
elektryczna
Wizualna
Całkowite spęcznienie objętościowe drewna sosnowego wynosi:
6% - 8%
nieco poniżej 20%
nieco ponad 12%
nieco ponad 12%
Czym różni się penetrometr statyczny od dynamicznego?
W penetrometrze dynamicznym oddziałujemy na znormalizowany stożek penemometryczny, który wprowadzamy w glebę
w penetrometrze statycznym, ustawiamy znormalizowany stożek penetrometryczny w stałej pozycji w glebie
w penetrometrze statycznym, stabilizujemy znormalizowany stożek penetrometryczny podczas pomiaru w glebie
W penetrometrze dynamicznym oddziałujemy na znormalizowany stożek penemometryczny, który wprowadzamy w glebę
Rewitalizacja lub likwidacja plantacji wierzby na cele energetyczne związana jest z usunięciem z powierzchni 1ha karp korzeniowych w ilości
Ok. 200 szt.
ok. 20 000 szt.
Ok 2 000 szt.
ok. 20 000 szt.
CooRecorder to:
przyrząd do pomiaru wilgotności drewna
urządzenie do badania gęstości drewna w stanie jego maksymalnego spęcznienia
program komputerowy, służący do pomiaru szerokości przyrostów rocznych i stref drewna późnego
program komputerowy, służący do pomiaru szerokości przyrostów rocznych i stref drewna późnego
Sortowanie nasion przez automat do skaryfikacji żołędzi opracowany w Zakładzie Mechanizacji Prac Leśnych odbywa się na podstawie:
ocenie stopnia mumifikacji
pomiaru średnicy w miejscu skaryfikacji
pomiaru długości żołędzi
ocenie stopnia mumifikacji
Co to jest i czym zajmuje się terramechanika?
nauka o glebie
nauka o wzajemnym oddziaływaniu układów jezdnych maszyn i podłoża
nauka o wzajemnym oddziaływaniu układów wielokołowych w maszynach
nauka o wzajemnym oddziaływaniu układów jezdnych maszyn i podłoża
Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w maszynie do likwidacji plantacji wierzbowych, opracowanej w Zakładzie mechanizacji Prac Leśnych jest zastosowanie:
dwóch pionowych rotorów frezujących
napędu hydrokinetycznego
napędu pneumatycznego
dwóch pionowych rotorów frezujących
Przy dezynsekcji mikrofalowej drewna
drewno ma taką samą temperaturę jak zwalczany owad
drewno ma niższą temperaturę niż zwalczany owad
drewno ma większą temperaturę niż zwalczany owad
drewno ma niższą temperaturę niż zwalczany owad
Prawdopodobieństwo uszkodzenia odnowień podczas pozyskiwania drewna technologiami ręczno- maszynowymi jest:
nie stwierdza się żadnych różnic między dwoma sposobami dociągania
wyższe w przypadku dociągania do szklaku drewna okrzesanego
wyższe w przypadku dociągania do szlaku drewna nieokrzesanego
wyższe w przypadku dociągania do szlaku drewna nieokrzesanego
Nieistotne różnice między wartościami prawdopodobieństwa zniszczenia i uszkodzeń odnowień stwierdzono w:
podroście
Nalocie
Całym odnowieniu
Nalocie
Jaka jest łączna powierzchnia pożarzyska z 1992 roku na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie i ościennych nadleśnictw?
900 ha
18 000 ha
9 000 ha
9 000 ha
Do czego służy penetrometr?
do określenia głębokości wciskania znormalizowanego wgłębnika w glebę
do określenia głębokości deformacji podłoża po przejeździe maszyny
do określania oporu wciskania znormalizowanego wgłębnika w glebę
do określania oporu wciskania znormalizowanego wgłębnika w glebę
Jakie dane są niezbędne aby obliczyć gęstość bezwzględną drewna wałka składowanego w stosie?
masę i objętość wałka
średnicę środkową, długość oraz masę wałka, grubość kory i jej udział masowy, wilgotność drewna i kory
średnicę środkową, długość oraz masę wałka, grubość kory i jej udział masowy, wilgotność i skurcz drewna
średnicę środkową, długość oraz masę wałka, grubość kory i jej udział masowy, wilgotność i skurcz drewna

Powiązane tematy

#mgr #urk #ulitl

Inne tryby